+ Meer informatie

HirschBallin: Bescherming bezwaarden is geregeld

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Kirsch Ballin van justitie meent dat de zaak van de Delftse baby geen aanleiding is voor een betere rechtsbescherming van gewetensbezwaarde werkers in de gezondheidszorg. Bovendien bevat de cao voor het ziekenhuiswezen een artikel waarop verpeegkundigen zich bij ernstige gewetensbezwaren Icunnen beroepen.

Hirsch Ballin schreef dit gisteren in antwoord op schriftelijke vragen van de kamerleden Van der Vlies (SGP), Schutte (GPV en Leerling (RPF). De kamerleden hadden de bewindsman vragen gesteld over de dood van de drie maanden oude, zwaar gehandicapte Delftse baby en over de berisping dié een verpleegkundige van het ziekenhuisbestuur kreeg omdat zij met haar man over eventuele adoptie van deze baby had gesproken.

Volgens de toep naar buiten komende informatie is dat leven op verzoek van de ouders in het ziekenhuis moedwillig beëindigd. Maar volgens Hirsch Ballin is het niet duidelijk of de baby is overleden als gevolg van toediening van middelen voor pijnbestrijding of als gevolg van ernstige verzwakking, of door een combinatie van beide factoren.

Wel had de staf in overleg met de ouders besloten om, ter voorkoming van ondraaglijk lijden, het leven te beëindigen, maar hiertoe was nog geen actie ondernomen. Daarom is er ook geen verband vast te stellen tussen een actie van de behandelend arts en de dood van de baby.

Het Reinier de Graaf Gasthuis beschikt over een nota waarin het beleid met betrekking tot stervensbegeleiding en euthanasie is weergegeven, aldus de bewindsman. Maar die nota is alleen een intern stuk, waaraan de overheid geen goedkeuring behoeft te geven. Voor de rechtspraak is niet deze nota, maar zijn de wet en de uitleg die daaraan wordt gegeven „de enige oriëntatiepunten".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.