+ Meer informatie

Kabinetscrisis op valreep afgewend

Koppeling wordt volgend jaar verbroken

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet is er op de valreep nog in geslaagd een crisis af te wenden, volgens Lubbers „een klein wonder". Het kabinet heeft besloten dat de uitkeringen volgend jaar niet aan de lonen gekoppeld zullen voorden. Tegelijk zal er echter voor uitkeringsgerechtigden een aantal fiscale maatregelen worden genomen, waarmee volgens het kabinet bereikt wordt dat zij netto nog meer overhouden dan wanneer de koppeling wel toegepast zou worden.

Het akkoord werd gisteren al in het begin van de avond op hoofdlijnen bereikt. De details ervan zijn verder in de avond en nacht door de ministers De Vries en Kok uitgewerkt. Besloten is dat de uitkeringen in 1992 niet aan de lonen in het bedrijfsleven gekoppeld zullen worden. De uitkeringen zullen volgend jaar wel met 3 procent omhooggaan. Uiteindelijk zal dat er, in combinatie met andere maatregelen, volgens het kabinet in resulteren dat er in 1992 „om en nabij" koopkrachtbehoud wordt bereikt voor de sociale minima.

Het geheel levert wel minder bezuinigingen op dan het omstreden voorstel van 13 juli. Tot aan 1994 is er sprake van 900 miljoen minder bezuinigingen en op de lange termijn zelfs van 1,4 miljard minder. Premier Lubbers toonde zich daar vanmorgen niet al te ongerust over. „Er is een mooi kind geboren. Dit pakket is veel beter dan het oude", zo zei hij. De lof daarvoor komt volgens hem aan minister Kok toe.

Gunstiger

Het nieuwe pakket is voor de uitkeringsgerechtigden gunstiger dan in het geval de koppeling gewoon zou zijn toegepast. Mèt koppeling zou het netto-minimum namelijk met ruim 40 gulden stijgen, terwijl met het huidige pakket maatregelen het netto-minimum ruim 46 gulden omhooggaat.

Het kabinet streeft ernaar de loonstijging in de marktsector zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor zal overleg gevoerd worden met de werkgevers en werknemers. Het kabinet stelt voor de belastingvrije voet nog eens extra te verhogen met 200 gulden en om het arbeidskostenforfait te verhogen tot 5 procent (maximum 450 gulden). De inflatiecorrectie zal in 1992 alleen worden toegepast op de belastingvrije voet. Omdat dit hele pakket een gunstig effect heeft op de koopkracht van 0,5 tot 1 procent, hoopt de regering dat de sociale partners zich zullen matigen in de loononderhandelingen.

Wao-besluit

Het kabinet heeft verder een nieuw besluit genomen over de wao. Nieuwe wao'ers krijgen eerst een gewone wao-uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon. Dat blijft minimaal een jaar zo. Hoe lang die periode daarna duurt, hangt af van het arbeidsverleden. Daarna komt er een lagere, vervolg-wao-uitkering. Deze uitkering zal hoger zijn naarmate de betrokkene ouder is en langer gewerkt heeft.

Mensen die vijftig jaar of ouder zijn bij invoering van het wetsvoorstel blijven gewoon vallen onder het huidige systeem. Dat wil zeggen dat zij tot hun vijfenzestigste een uitkering van 70 procent van het laatst verdiende loon houden. Dat geldt ook voor degenen die nu nog gezond zijn, maar toch al ouder dan vijftig. Die krijgen niets met het nieuwe systeem te maken.

Huidige wao'ers die nog geen vijftig zijn, zullen geleidelijk overgaan naar het nieuwe stelsel. Dit gebeurt door bevriezing van de uitkering totdat deze gelijk is aan de uitkering waarop volgens het nieuwe systeem recht bestaat.

De druk op bedrijven om geen arbeidsongeschikten af te laten vloeien, wordt opgevoerd. Het kabinet stelt voor om werkgevers die een werknemer toch de wao in willen sturen een boete op te leggen van twaalf maanden salaris. Wel zal deze boete niet hoger mogen zijn dan 5 procent van de loonkosten van de hele onderneming.

Niet realistisch

De plannen van het kabinet lijken aardig, maar zijn niet realistisch. Dat was vanmiddag de eerste reactie van de drie vakcentrales FNV, CNV en MHP. „De zwarte piet ligt bij de vakbeweging", aldus een woordvoerder. „Straks krijgt de vakbeweging de schuld. Die hebben zich bij de looneisen onverantwoord gedragen, wordt er dan gezegd".

Volgens de woordvoerder van de vakcentrales is het „vertrouwen in de huidige regering overboord gezet". De aangekondigde acties tegen de jongste wao-plannen gaan onverminderd door.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.