+ Meer informatie

Boekbespreking

3 minuten leestijd

UIT DE GESCHIEDENIS DER KERK

door A. Jarise

Uitgevcrij De Vuurbaak, Groningen

Op de binnenzijde van de flap vinden we enkele aantekeningen omtrent de auteur en zijn werk. Antheunis Janse (1890—1960) werd geboren te Ooslkapelle. Hij was gedurende vele jaren hoofd van een Christelijke school te Biggekerke. Hij hield zich intens bezig met de geestelijke stromingen, die door de eeuwen heen de mensheid hebben beroerd, om ze te toetsen aan de Schrift. Theologie en wijsbegeerte, onderwijs en politiek, alles had zijn interesse. Mee door de talrijke pubiicaties, die van zijn hand verschenen, droeg hij veel bij tot de ontwikkeling van het reformatorische leven in de dertiger jaren en daarna. Ook de Kerkhistorische schetsen, die in dit boek zijn opgenomen, dateren uit die periode. Aanvankelijk verschenen ze in de vorm van losse artikelen, in 1952 werden ze gebundeld tot een boek,.

De tweede druk verscheen in 1966 en werd verzorgd door een zoon van de schrijver.

De inhoud van het boek wordt gevormd door schetsen uit verschillende perioden van de kerkgeschiedenis. Het eerste hoofdstuk gaat over de eerste Christelijke kerk, waarbij de schrijver handelt over de kerk van Jeruzalem, de apostelen en de tempeldienst en vele andere onderwerpen. Het tweede hoofdstuk heeft tot titel: De reformatoren en heeft ook vele onderdelen: Luther’s worstelingen om tot het geloof te komen, de dwaalleer van de „Theologia deutsch” enz. Hoofdstuk HI is getiteld: Richtingdrijvers en gehoorzame knechten en handelt over de kerk in de vorige eeuw. Hoofdstuk IV is kort en heeft geen samenvattende aanduiding. Daarin gaat het over Kuyper’s strijd des geloofs in 1873 en over Kuyper en de wezen, proeve van ambtstrouw.

Uit deze korte samenvatting blijkt wel, dat de inhoud geen eenheid vormt, maar een samenbundeling is van allerlei schetsen. De schrijver geeft natuurlijk zijn eigen zienswijze weer. Het kan geen kwaad naar hem te luisteren, maar dan ook kritisch. We menen namelijk, dat de schrijver geen recht laat wedervaren aan hen — om het maar kort te zeggen — die met Luther tot de vraag komen: hoe krijg ik een genadig God? De beoordeling van de feiten en verschijnselen in verleden tijden en nu is altijd afhankelijk van de vraag, hoe de instelling is van hem of haar, die beoordeelt en beschrijft.

We behoeven niet verder op dit boek in te gaan. De schrijver is al overleden. Wat hij nagelaten heeft, ook in deze schetsen, blijft van betekenis, omdat het bijdraagt tot het verkrijgen van een juist of juister inzicht in de onderwerpen, die ook zijn aandacht vroegen.

Het boek is keurig uitgegeven, telt 221 biz. en kost gebonden f 13,90.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.