+ Meer informatie

Brabant denkt aan windmolen-proef

Op dak van provinciehuis

2 minuten leestijd

DEN BOSCH — Het provinciaal bestuur van NoordBrabant overweegt of liet zinvol is een proef te nemen met een windmolen. Dat zei gedeputeerde Ton Brugman donderdagmorgen op een voorlichtingsdag over „energiebesparing in openbare gebouwen". Die windmolen zou geplaatst moeten worden op het ruim 10 meter hoge dak van het provinciehuis met de bedoeling er elektriciteit mee op te wekken.

Volgens brugman zijn er nog al wat Brabantse gemeenten die op het gebied van energiebesparing weinig actief zijn. Het is zijns inziens dan ook nodig de gemeentebesturen op dit vlak enthousiasme bij te brengen. De provincie zelf heeft momenteel een energienota in voorbereiding. In die nota zullen onder meer aanbevelingen worden opgenomen door provinciaal energiebeleid.

Brugman liet zich enigszins kritisch uit over de in februari van kracht geworden rijkssubsidieregeling met betrekking tot energiebespraing in de zogenaamde non-profit-sector. De regeling houdt in dat het rijk bereid is 25 procent bij te dragen m de investeringskosten voor energiebesparende maatregelen. ,,Ik mis aanvullende regelingen die het mogelijk maken bij te dragen in de aanschaf van bijvoorbeeld zonne-collectoren of warmtepompen ten behoeve van woningen. Bedrijven kunnen daarvoor wel subsidie krijgen, gezinshuishoudingen niet", aldus Brugman.

Ir. L. Roels, energiecoördinator van de gemeente Tilburg wees erop dat de gemeenten energiebesparing nog te weinig beschouwen als aparte deskundigheid. „Onder politieke druk wordt de energiebesparing vaak als toegevoegde taak opgedragen aan een ambtenaar die daarvoor wel tijd heeft. Of er daardoor wel concrete besparingen gerealiseerd zullen worden vraagt men zich nauwelijks af', aldus Roels.

In Tilburg heeft de gemeente naar de mening van Roels onderkend dat energiebesparing een nieuwe discipline is, die in de praktijk moet worden geleerd en daarom niet in een strak beleidsjasje kan worden geperst. „De uitwerking van het beleid werd niet opgedragen aan iemand die daar wel tijd voor dacht te hebben maar aan een speciaal aangestelde energiecoördinator. Voor het functioneren van die coördinator is naast rugdekking c het college van B en W een zeken nanciële armslag nodig". Roels noi het dan ook een goede zaak dat de meenteraad van Tilburg naast gel voor energiebesparende maatreg ook 100.000 gulden beschikbaar h gesteld voor energiestudies en exf menten in de praktijk.

99

Haars ...onmenselijk..

99

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.