+ Meer informatie

GAK: Reorganisatie sociale verzekeringen

,,Alles in één organisatie"

2 minuten leestijd

UTRECHT — Het gemeenschappelijk administratiekantoor GAK pleit voor één organisatie waarin alle in ons land bestaande volksverzekeringen en werknemersverzekeringen worden ondergebraclit.

Nu worden de volksverzekeringen en socialeverzekerjngswetten uitgevoerd door tien zelf administrerende bedrijfsverenigingen, het GAK, de gemeenschappelijke medische dienst, ziekenfondsen, particuliere ziektekostenverzekeraars, Sociale-verzekeringsbank en Raden van arbeid.

Het GAK wil daar de bezem doorheen halen, zodat de verzekerden straks maar met één organisatie te maken hebben. Om het contact met het publiek te verbeteren wil het GAK een groot aantal lokale vestigingen in het leven roepen, waar de mensen met al him vragen en problemen terecht kunnen. On-geacht of het nu om een werkloosheidsuitkering gaat of om kinderbijslag.

De hoofddirectie van het GAK heeft haar visie op de toekomstige uitvoeringsorganisatie van de sociale verzekeringen neergelegd in een nota. Er is op dit moment in ons land een discussie gaande over hoe het ingewikkelde stelsel van sociale verzekeringen eenvoudiger kan worden uitgevoerd. In 1979 brachten de organisatiebureaus Berenschot en Bosboom daartoe al verslag uit aan de Sociaal economische raad.

Interim-rapport

De departementale projectgroep Lamers kwam daarna met een interimrapport, waarna werkgevers- en werknemersorganisaties hun visies op tafel legden. Staatssecretaris De Graaf van Sociale zaken heeft inmiddels bij de SER een adviesaanvraag ingediend met betrekking tot de reorganisatie van de uitvoering van de sociale verzekeringen. Een commissie uit de SER zal dat advies binnenkort naar buiten brengen.

Het GAK heeft volgens een van zijn hoofd-directeuren, G. H. van Dongen, alle bestaande scenario's geanalyseerd, de gemeenschappelijke elementen en tegenstellingen naast elkaar gelegd om vervolgens met een eigen constructie te komen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.