+ Meer informatie

De boekrollen van Je Dode Zee

3 minuten leestijd

De vraag of de Bijbel historisch betrouwbaar moet worden geacht, is de laatste tijd weer herhaaldelijk aan de orde gesteld. Gevonden handschriften bevestigen volgens sommige archeologen de Bijbelse waarheid; andere ontdekte geschriften doen, naar de mening van geleerden, het hele Christendom op al zijn grondvesten sidderen.

Een van cle belangrijkste vondsten van cle laatste jaren vormen wel de zogenaamde Dode-Zeerollen: zeven komplete handschriften en vierhonderd andere fragmenten, clie deel zouden uitmaken van een oude kloosterbibliotheek. Men is het er wel over eens dat cleze handschriften dateren uit cle tijd tussen 200 voor Chr. en 70 na Chr.

Geleerden uit cle gehele wereld zijn nu al enkele jaren bezig, cle handschriften te ontcijferen en er hun — soms al te voorbarige — conclusies uit te trekken, liet onderzoek zal nog wel tientallen jaren in beslag nemen. Daarom achten cle meeste onderzoekers cle tijd nog niet rijp om zich een oordeel over de rollen te kunnen vormen.

De gevonden teksten doen sterk denken aan cle Oud-Testamentische boeken en andere Joodse geschriften. Volgens sommigen zouden ze afkomstig zijn van cle sekte der Essenen, een Joodse geloofsgemeenschap ten tijde van cle Messias.

Als „leken" op dit gebied dienen we ons te onthouden van elk commentaar op het werk van deze archeologen. Het is te hopen dat ze dit werk zo objectief mogelijk verrichten.

Maar we kunnen er alvast op wijzen dat cle uiteindelijke conclusie géén radikale herziening van cle Christelijke leer zal betekenen, zoals enkele ongeloofsprofeten reeds hebben voorspeld. Dit om cle doodeenvoudige reden dat het ware geloof geen wetenschappelijke bevestiging nodig heeft. Al zou men, op grond van de Dode-Zeerollen, menen te kunnen bewijzen dat „de grote leraar" niet van Goddelijke oorsprong was en dat hij zeker niet uit de doden is opgestaan, dan staat boven al cleze wetenschappelijke vondsten het woord van cle Apostel: „Iedere geest clie belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, clie is uit God; en iedere geest clie niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, clie is niet uit God; maar dat is cle geest van cle antichrist." (1 Joh. 4 ver 2-3).

Het is een merkwaardig verschijnsel dat men in onze eeuw zoveel waarde hecht aan wetenschappelijke bewijzen voor cle Bijbelse waarheid. De tijd is voorbij dat de heilshistorie eenvoudig naar het rijk der fabelen werd verwezen; niemand zal bijvoorbeeld meer ontkennen dat Jezus werkelijk heeft geleefd, zoals dat in cle vorige eeuw gebeurde. Maar nu zien we het omgekeerde: men wil meer weten dan wat God ons in Zijn Woord heeft geopenbaard. Ik denk aan het boek van Keiler: „De Bijbel heeft toch gelijk." Het is enerzijds verheugend dat geleerden van naam tot cle conclusie komen dat cle Bijbel historisch betrouwbaar is, maar anderzijds mogen we ons er niet te zeer op verlaten, want de wetenschap speelt een grillig spel en wat ze vandaag aanneemt, verwerpt ze morgen. Maar „Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken." Dat klinkt wellicht erg onwetenschappelijk, maar Gods kinderen hebben het getuigenis des Geestes in zich en cle Geest zegt, dat cle Geest de waarheid is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.