+ Meer informatie

Maartensdijk: geen recreatiegebied

Hoorzitting over herindeling

3 minuten leestijd

MAARTENSDIJK — De gemeente Maartensdijk heeft er geen behoefte aan dat het recreatiegebied aan de Maarsseveense plassen binnen haar grondgebied komt, zoals in de voorlopige plannen van GS van Utrecht is voorzien. Op de vrijdag jl. in Maartensdijk gehouden hoorzitting over de gemeente-

(Van onze corrspondent)

Zoals onlangs in deze, krant reeds werd bericht hebben GS van Utrecht een voorlopig plan tot herindeling van het westelijk deel van de provincie opgesteld. In een reeks hoorzittingen wordt aan de bevolking gelegenheid gegeven haar mening hierover kenbaar te maken. In deze plannen is het zognaamde Noorderparkgebied één van de knel- ' punten. Dit gebied, waarin natuur en landschap, landbouw en recreatie hand in hand gaan, ligt op het grondgebied van de gemeenten Maarssen, Maartensdijk en Utrecht. Omdat GS dit gebied bestuurlijk graag in één hand zien is zij er voorstander van het binnen de grenzen van één gemeente te brengen. Dit zou dan Maartensdijk moeten zijn. De dorpen Tienhoven en Oud-Maarsseveen, alsmede het recreatiecentrum De Maarsseveense plassen verhuizen dan naar Maartensdijk.

Als lid van één van de werkgroepen . welke voor de voorbereiding van het. herindelingsplan werden gevormd, gaf burgemeester A. Panis als zijn mening dat Maartensdijk echt niet staat te springen om uitbreiding met Tienhoven en Oud-Maarsseveen. Hij vond het anderzijds persoonlijk wel een goed idee om het Noorderparkgebied bestuurlijk bij Maartensdijk in te delen. maar de Maarsseveense plassen zag hij maar liever blijven bij de huidige be- heerder, de gemeenten Utrecht en Maarssen. Vele burgers van Maartensdijk hebben aldus de heer Panis op confessionele gronden bezwaren tegen een aantal facetten van het beheer van dergelijk recreatiegebeuren.

Gedeputeerde, drs. A. G. W. Schapink, die op de hoorzitting een toelichting op de proviciale plannen gaf, bracht deze zaken, met name de naaktrecreatie en de openstelling op zondag, ook ter sprake. Hij stelde dat wanneer deze bezwaren inderdaad leefden hij dit dan gaarne zou vernemen. Zowel door burgemeester Panis als vanuit de bevolking werd hij dan ook met deze bezwaren geconfronteerd, wat aan de heer Schapink de uitspraak ontlokte dat deze bezwaren in de besluitvorming zeker meegenomen zullen worden.

Krachtig apparaat

Op een vraag welk belang de burger nu heeft bij een gemeentelijke herindeling zette de heer Schapink uiteen dat de burger zeker gebaat is bij een gemeentebestuur dat adequaat kan reageren en niet teveel is gebonden aan gemeenschappelijke regelingen met andere gemeenten,l hetgeen bij de huidige kleine gemeenten vaak het geval is. lEj meende ook dat de burger gebaat is bij een krachtig en terzake kundig apparaat op het gemeentehuis. Dat is alleen' te realiseren bij een gemeente van bfe hoorlijke omvang, aldus de heer Scha:^ pink. Biu-gemeester Panis tenslotte constateerde dat een zelfstandig voortbestaan van de gemeente Maartensdijk nu wel gewaarborgd lijkt ondanks dat de grens van 10.000 inwoners nauwelijks gehaald wordt. Hij constateerde tevens dat Maartensdijk het in de ogen van het provinciebestuur kennelijk goed doet, getuige het feit dat men het; hele Noorderparkgebied aan haar zor-' gen wil toevertrouwen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.