+ Meer informatie

Niks te vragen voor je verjaardag

"Vroeger dankte ik voor elk gewonnen potje knikkeren, maar nu schiet het danken er vaak bij in"

6 minuten leestijd

Dankdag. Zomaar, midden in de week. We hebben alles. O ja? Kun je dat werkelijk zeggen zoals Jakob dat zei: "Ezau, jij hebt veel, ik heb alles." Hoe het ook zij, naar het aardse hebben wij eigenlijk geen gebrek. Maar dankbaar?! Een aantal jongeren van de Amersfoortse Van Lodenstein scholengemeenschap omschrijven hún beleving van dankdag. Omdat sommige zaken nogal persoonlijk liggen, zijn hun namen veranderd en is hun leeftijd niet gemeld. Die ligt tussen de 14 en 17 jaar.

Naar de kerk

Wat is het eerste waar ik aan denk als ik het woord dankdag hoor? Naar de kerk om samen met de gemeente God te danken voor wat Hij in het afgelopen jaar/seizoen voor ons gedaan heeft. Het lijkt allemaal heel gewoon, het is ook heel gewoon. Ik denk alleen dat we vergeten wat God eigenlijk allemaal voor ons doet. In wezen zou je God in alle dagelijkse, kleine dingen die je krijgt en niet verdient, moeten danken. Elke dag zou een dankdag moeten zijn. Als alles goed gaat is dat geen probleem, maar ook op dagen en momenten dat het minder gaat zou je God moeten kunnen danken. Dat zal niet het eerste zijn waar je aan denkt als je weer eens iets vervelends overkomt. Waarom houden we dan dankdag, als je het eigenlijk elke dag zou moeten houden? Ik denk omdat we er heel vaak helemaal niet bij stilstaan dat we God moeten danken, en juist door dankdag te houden worden we er weer bij stilgezet wat Gods rol in het dagelijks leven is.

Erica

Betekenis

Wat heeft dankdag eigenlijk voor jou te betekenen? Deze vraag is aan mij gesteld. Een erg belangrijke vraag, waar ik ook moeilijk een antwoord op kan geven. Wij kunnen niet waarlijk dankdag houden zonder God. Mijn dominee, A. Wink, heeft gepreekt over Hoséa 5:14: "Want Ik zal Efraïm zijn als een felle leeuw, en het huis van Juda als een jonge leeuw; Ik, Ik zal verscheuren en heengaan; Ik zal wegvoeren, en er zal geen redder zijn." De profeet Hoséa waarschuwt voor het oordeel van God over Israël. Dat Israël verscheurd zal worden; met andere woorden: leeggeroofd. Hiervoor heeft God de Assyriërs als middel gebruikt, want we zien ook later dat koning Bélsazar drinkt van de gouden vaten uit de tempel van Israël. Ook zal eens het oordeel over Nederland komen. Nu lijkt het allemaal zo goed te gaan maar is dat in werkelijkheid ook zo? Het kabinet is gevallen, problemen in huisgezinnen, economische achteruitgang getuigen daar juist tegen. Als ik heel eerlijk ben, hou ik dankdag meer uit gewoonte, vooral om het feit dat het in Nederland voor de rest wel goed gaat. Er is geen honger, geen oorlog enzovoorts. Nu stel ik de vraag omgekeerd aan jou/u: heeft de dankdag voor jou/u een betekenis?

Clasien

Knikkeren

Vroeger dankte ik God voor elk potje knikkeren dat ik won, maar tegenwoordig schiet het danken voor zoiets eenvoudigs erbij in. Daarom is het goed dat je eventjes stil wordt gezet bij "danken". Even nadenken over alles wat je afgelopen jaar ontvangen hebt en beseffen dat het niet iets normaals is. Nee, het is een gave van God.

"Even nadenken" ja, want over een paar weken ben ik weer in mijn oude patroon teruggevallen en vind ik alles wat ik heb, eet en koop gewoon normaal. Eigenlijk danken we God veel te weinig. Een verlanglijstje opsommen gaat gemakkelijk, maar om God nu werkelijk te danken valt me soms zwaar. Er is zo veel ellende op de wereld. Moet ik God bijvoorbeeld danken als ik het zelf niet meer zie zitten? Als ik weer eens een domme fout heb gedaan, of als er zo veel andere dingen zijn? Ja, je kunt God dan om vergeving vragen, maar danken? Toch hoorde ik in de kerk een andere boodschap: "Dankt God in alles".

Misschien is het ook wel zo en moet ik gewoon mijn mentaliteit veranderen. Als eerste moet ik God altijd voor alles danken, want God geeft overal Zijn zegen over. Als het niet op korte termijn is, dan is het wel op lange termijn. Van mijn fouten van vroeger heb ik nu ook geleerd. Als tweede moet ik God vergeving vragen voor alles wat ik deed.

Ik hoop dat ik zo niet meer vergeet om voor eenvoudige dingen te danken.

Nelis

Niets te danken?

Rampen over de hele wereld zijn aan de orde van de dag: hongersnood in Nigeria, aardbeving in Italië, aanslag op Bali, terreur in Israël, en zo kun je het rijtje nog wel verder aanvullen. In Nederland echter heb je eerder te veel dan te weinig voedsel of hoef je geen terreuraanslag in de bus te verwachten. Het lijkt of de mensen het wel kunnen redden zonder God en zelf alles in de hand hebben. Zij zorgen zelf wel voor voedsel, zonder God daarvoor te bidden en te danken. Is het wel nodig om dankdag te houden, God te danken voor gewas en arbeid, in deze westerse maatschappij?

Natuurlijk moeten we God danken. Zouden we zelf elke dag op kunnen staan, naar school gaan, eten, drinken en weer veilig thuiskomen, als God niet bestond? Zouden we gezond zijn als God niet voor ons zorgde? Zou er nog liefde bestaan als God er niet was? Bedenk dat iedere dag door God gegeven wordt en ons leven dus volledig van Hem afhangt. Zijn wij Hem dan geen dank verschuldigd?

Dankdag, niets te danken? Ondankbaarder kan het niet!

Henk

Elke dag

Het plan was leuk. 's Morgens naar de kerk en 's middags lekker gaan werken. Eén keertje naar de kerk op dankdag is toch genoeg? Toen onze dominee de gemeente zondag echter aanspoorde om naar de kerk te komen omdat we zo veel te danken hebben, besefte ik dat mijn plan dus niet doorging. Ik ging me er schuldig over voelen. Eerst verdedigde ik mijzelf. Danken? Waarvoor? Voor m'n eten? Dat doe ik toch bij elke maaltijd? Enne, ik dank toch elke avond braaf voor de goede dingen van die dag? Waarom dan een speciale dag?

Het idee van dankzondag viel me in. Dan zit je toch al in de kerk, kun je wel gelijk extra danken. Tenslotte krijg je op dankdag ook gewoon een preek. Natuurlijk wel een toepasselijke, maar dat zou natuurlijk ook op die zondag kunnen.

Toen ik er wat beter over ging nadenken, bedacht ik dat ik eigenlijk een vreselijk ondankbaar nest ben. Ik heb werkelijk alles wat ik hebben wil, zelfs voor m'n verjaardag wist ik niets te vragen. En ik weet het wel, het klinkt als een cliché, maar opeens besefte ik wel wat dat betekende. Dat er elke dag weer die Vaderhand is Die dat alles geeft. Die ervoor zorgt dat ik niets tekort kom, dat ik lieve vrienden en familie heb. Hij is Iemand Die écht om mij geeft, ondanks alle fouten van mijn kant. Toen verdwenen al die nepdankgebeden en dacht ik: Hij is een aparte dankdag midden in de week waard. Hij is veel meer waard. Niet te meten, dan zou het elke dag dankdag moeten zijn!

Diederik

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.