+ Meer informatie

Ds. D. Rustige prediker in Niemandsland (1)

20 minuten leestijd

Ds. D. Rustige nam in kerkelijk Nederland een geheel eigen plaats in. Zijn positie omschreef hij in een Woord vooraf van een prekenbundel als volgt: Wij wonen hier in Niemandsland, dit is het randgebied tussen de kerkelijke fronten. (…) Wij wonen hier in het huis des verlangens, wij zitten hier op de puinhopen van onze godsdienst en vroeger belijden. Wij preken in een houten schuur op een boerenerf; ook kunnen wij met onszelf niet voor de dag komen. Maar onze geheel enige begeerte om goed van God te spreken is niet te onderdrukken. Door zijn vrienden werd hij zeer vereerd, door zijn vijanden werd hij zeer verguisd.

U heeft geen rechten om dit artikel te lezenArtikel niet beschikbaar

Dit artikel is niet beschikbaar op zondag