+ Meer informatie

DEPUTATEN VOOR ALGEMENE DIACONALE EN MAATSCHAPPELIJKE AANGELEGENHEDEN

3 minuten leestijd

De wijze (herder) kent tijd en wijze. En … zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begere, Die mild schenkt en geen verwijt maakt. Mozes was de zachtmoedigste van alle mensen. Wat moest hij een geduld hebben met de kudde. Hij moest het ook leren. Jezus zegt: leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig en gij zult rust vinden voor uw zielen.

f. Wees vooral eerlijk tegenover onze schooljeugd. Praat niet met ze mee. Wanneer u ze eerlijk behandelt, zullen ze u meer waarderen. Ook al is het op bepaalde momenten pijnlijk om eerlijk te zijn en zonde zonde te noemen. Probeer vooral nooit een goede herder voor onze schooljeugd te zijn, als u begrijpt wat ik bedoel. Eén is uw Meester. U bent altijd en overal dienstknecht van Gód en moet aan Hem verantwoording afleggen, ook van de manier waarop u herder was.

Dat maakt alles even ernstig.

Dat maakt ons tegelijk zo afhankelijk, dat we aan het eind zeggen: wie kan op een goede manier pastoraat verrichten aan onze schooljeugd?

Wie is tot deze last bekwaam?

Ontbied ons Heer aan ’t hemelhof,
doe Gij ons buigen in het stof;
door Woord en Geest uw stem verstaan,

Laat ons bij U ter schole gaan.

Dicht bij Hem, in gemeenschap met Hem, die de goede Herder der schapen is, Wien de schapen toebehoren, kan het alleen. Onze bekwaamheid is uit Hem.

’k Zal door Zijn kracht Hem dienen, voor Hem leven en zo pastoraat beoefenen aan onze schooljeugd.

Dan gaat het ook alleen om Hem en ontvangt Hij de eer.

Deputaten A.D.M.A. prijzen zich gelukkig dat zij voor hun Diaconaal Handboek, bijdrage 1976, een tweetal artikelen aan de diaconieën hebben kunnen toesturen.

Het betreft de bijdrage van prof. dr. B. J. Oosterhoff, getiteld „Bevrijding, vrijheid en gerechtigheid” en de bijdrage van ds. Jac. J. Rebel, getiteld „Deputaten hulpverlening in binnen- en buitenland”.

Tevens hebben deputaten besloten deel I van het Diaconaal Handboek (multomap - losbladig systeem, offset) opnieuw uit te geven. In dit deel zijn o.a. een aantal oriënterende artikelen opgenomen van prof. dr. W. H. Velema: „Bijbelse gegevens over het diaconaat” en „Samenwerking met andere ambten” en van dr. T. Brienen: „Formulieren voor de bevestiging van diakenen”.

Deputaten willen belangstellenden buiten de kring van diakenen graag in de gelegenheid stellen zich op dit Handboek te abonneren. De kosten zijn f 7,50 per jaargang.

Bestellingen worden ingewacht bij deputaten A.D.M.A., Postbus 9019, Dordrecht. (Aangezien in de vacature van het assistentschap A.D.M.A. nog niet is voorzien, blijft dit adres voorlopig gehandhaafd).

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.