+ Meer informatie

Kerknieuws

2 minuten leestijd

Ds. C. SMITS

We ontvingen heden het kerkblad van de Chr. Geref. Kerk te Sliedrecht-Centrum. Daaruit blijkt, dat het D.V. 6 november a.s. 35 jaar geleden is, dat Ds. C. Smits in het predikambt werd bevestigd.

Van deze 35 jaar heeft Ds. Smits in drie perioden ruim 22 jaar de kerk van Sliedrecht gediend. Onder zijn bediening is deze gemeente groot geworden. Nog van week tot week mag hij voor een grote schare het Evangelie van vrije genade verkondigen.

Behalve Sliedrecht heeft hij ook de kerken te Nieuwpoort, Dordrecht, Driebergen en Grand Rapids gediend. In vele andere kerken heeft hij het Woord Gods mogen bedienen. Nog altijd is zijn prediking gelukkig onder ons bemind.

Ook op andere wijze heeft Ds. Smits gearbeid, o.a. door het uitgeven van predikaties enz. In ons blad verschenen er al vele meditaties van zijn hand.

We willen ook van deze plaats de jubilaris met de zijnen en de kerk te Sliedrecht-Centrum gelukwensen. Van harte hopen we, dat de Heere hem nog vele jaren moge sparen en kracht moge geven om te arbeiden in Zijn Koninkrijk en dat de Heere deze arbeid moge zegenen tot bekering van zondaren, tot versterking van het werk Zijner handen en tot verheerlijking van Zijn Naam. Die Naam alleen moet eeuwig de eer ontvangen.

3 november 1967

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.