+ Meer informatie

GA

2 minuten leestijd

We ontvingen no. 1 van jaargang 1 van deze uitgave van deputaten voor de evangelisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Het blad is in de plaats gekomen van „De Frontlinie”, maar wil meer bieden.

De naam is ontleend aan teksten als Mattheüs 10 : 7, 22 : 9 en 28 : 19. Daarin is sprake van een ambtelijke opdracht. Daarom lijkt ons de naamgeving niet juist toe. Het blad is immers voor de evangelisatie-arbeid bedoeld en dat is geen ambtelijke arbeid.

Dit eerste nummer heeft tot inhoud de volgende artikelen: een nieuw blad, waarom GA?, wat biedt GA?, de gaande en de komende redaktie, wat wenst u?, informatie, kerk en rekreatie, van één naar twee, penningmeester en administratief. We achten het niet nodig op éen en ander afzonderlijk in te gaan.

Dat er aan evangelisatie wordt gedaan is nodig. We kunnen er in komen, dat het van belang is stimulerend op te treden. De hoofdzaak is echter, dat op een rechte wijze geëvangeliseerd wordt. Daarvoor is eigenlijk helemaal geen bepaalde organisatie nodig. Onze catechismus spreekt erover in het stuk der dankbaarheid. Daar gaat het dus over hen, die uit hun ellendigheid, zonder enige verdienste hunnerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn. Er wordt gevraagd waarom zij nog goede werken moeten doen. In het antwoord wordt daarvoor o.a. aangevoerd, „dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden”. Gods kinderen evangeliseren op hun wijze in alle eenvoudigheid. We hebben meermalen gehoord van gevallen, waarin de Heere één van Zijn kinderen gebruikte, wanneer die mocht wijzen op de noodzakelijkheid van de bekering tot God, om anderen te brengen op de weg des eeuwigen levens. Daar zijn sprekende voorbeelden van te noemen. Dan gaat het spontaan als de Heere de gelegenheid daarvoor geeft.

Overigens kunnen we verwijzen naar de artikelen van onze medewerker A.B.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.