+ Meer informatie

Exciting moet toch om elf uur sluiten

Stemmen staken in raadsvergadering

2 minuten leestijd

NIEUW LEKKERLAND — De jeugdsociëteit Exciting in Kinderdijk zal voorlopig nog op vrijdagavond om elf uur moeten sluiten. Een voorstel van burgemeester en wethouders om de sluitingstijd op die avond gelijk te trekken met die van de plaatselijke^ cafés (twaalf uur) zal in de eerst volgende raadsvergadering opnieuw in stemming worden gebracht.

Van onze streekredactie)

Donderdagavond staakten de stemmen. De fracties van de ARP en SGP (6 stemmen) keerden zich tegen het voorstel.

Wethouder A. de Jong (CHU) en fracties van de PvdA en PPR waren het eens met een meerderheid van het college van B en W, dat er nu sprake is van rechtsongelijkheid ten opzichte van de andere horecabedrijven in het dorp. In de algemene politieverordening staat, dat cafés op vrijdagavond tot twaalf uur geopend mogen zijn. Voor Exciting geldt een sluitingstijd van elf uur, zoals is vastgelegd in de huurovereenkomst. maakte bezwaren willen en kuimen tegemoet komen".

Doordat er één raadslid ontbrak viel er geen beslissing. In de volgende raadsvergadering zal de heer De Jong (VVD) worden beëdigd. Het ziet er naar uit, dat het sluitingsuur dan wel zal worden gewijzigd.

Discussie

Enige discussie ontstond nog over de beantwoording van de vragen, die het SGP-raadslid A. de Gruijter schriftelijk  heeft gesteld over de verstoring van de openbare orde in de directe omgeving van de („School met de klok") waarin Exciting is gevestigd. Burgemeester Hardonk stelde ondermeer in zijn beantwoording, dat het hem niet bekend was, dat er onzedelijke handelingen werden verricht. Volgens de SGPer was de burgemeester er wel van op de hoogte. Burgemeester Hardonk legde uit, dat hij op het moment van de beantwoording van de vragen niets van onzedelijke handelingen wist.

Pas later werd hij hierover ingelicht. Volgens De Gruijter had het antwoord op zijn vraag dan aan de nieuwe situatie moeten worden aangepast. De burgemeester verklaarde nogeens nadrukkelijk, dat de jongeren niet dwars willen liggen.

Ze zijn er op uit om rustig te functioneren, de jongeren willen ernst maken met de opvatting om geen hinder te veroorzaken. Er is nu geen sprake meer van het plaats hebben van onduldbare dingen. De burgemeester meende voorts, dat het politiekorps — ondanks de onderbezetting — in staat zal zijn om voldoende preventie uit te oefenen zodat excessen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.