+ Meer informatie

Orgelactiviteiten in veel plaatsen

Concerten, lessen en orgelconcoursen

4 minuten leestijd

Het 10e Nationale Orgelconcours voor amateurorganisten dat elk jaar wordt gehouden in de Grote of St. Nicolaaskerk te EIburg zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 11 juli aanstaande in de Ned. Herv. Kerk van Nunspeet. In verband met de op handen zijnde restauratie van het grote orgel van de Grote kerk van EIburg heeft men besloten dit jaar uit te wijken naar het fraaie Van Dam-orgel in Nunspeet.

Het Internationale Orgel-improvisatieconcours van Haarlem, dat dit jaar van 1 tot 4 juli wordt gehouden, zal in verband met de restauratie van de St. Bavokerk te Haarlem uitwijken naar de Grote kerk van Gouda met haar door Leeflang gerestaureerde orgel van Jean Francois Moreau uit 1736. Wie eraan mogen deelnemen wordt nog beslist door een jury die daartoe bandjes zal beluisteren waarop recente improvisaties zijn opgenomen.

Lessen
De Internationale Zomeracademie voor organisten, te houden van 28 juni tot 12 juli, geeft om dezelfde reden haar lessen op een aantal belangrijke orgels in de omgeving van Haarlem, waaronder dat van de Laurenskerk te Alkmaar, de Amsterdamse Oude en Nieuwe kerk. Grote kerk van Edam, Hervormde kerk te Medemblik en Oosthuizen. Ton Koopman houdt zich bezig met Jan Pieterszoon Sweelinck en tijdgenoten, dr. Ewald Kooiman doceert het spelen van de orgelwerken van Joh. Seb. Bach, Hans Haselböck het vak improvisatie en Alan Curtis alles wat met clavecimbel-muziek te maken heeft. Nadere informatie verstrekt de Stichting Orgelconcours, Stadhuis, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.

Het Nationale Orgelimprovisatieconcours in Bolsward zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 20 juni aanstaande, dit in afwijking van hetgeen in de orgelbladen heeft gestaan. Het aantal deelnemers bedraagt drie, wie de jury zal vormen is nog niet bekend.

Tentoonstelling

In Leeuwarden hoopt men van ongeveer 15 mei tot 15 juli ter gelegenheid van het feit dat 200 jaar geleden door de orgelmaker Van Dam het eerste orgel uit Friesland werd gebouwd een uitgebreide orgeltentoonstelling te houden in het Fries museum. Tevens bestaat de te Leeuwarden gevestigde orgelmakersfirma Bakker en Timmenga 100 jaar. Op deze aangelegenheden hopen we te zijner tijd uitvoeriger terug te kómen.

Edam

Het is niet verwonderlijk dat na het gereedkomen van de restauratie van de prachtige Grote kerk te Edam met haar unieke orgel, ook hier orgelactiviteiten zouden worden ontplooid.

Zo hoopt de Stichting Orgelkring Waterland op de zaterdagen 16 en 23 mei a.s. een cursus over belangrijke facetten betreffende het orgelspel te organiseren. Hierbij komen onder andere aan bod onderwerpen als registraties in theorie en praktijk en de praktische toepassing van orgelliteratuur. Deze cursus is in eerste instantie bedoeld voor amateurs (organisten en liefhebbers), maar staat verder open voor ieder ander die in deze materie is geïnteresseerd. Verder zullen er lezingen worden gehouden door Klaas Bolt, Lourens Stuifbergen en Willem Poot. De cursus zal besloten worden met op 23 mei 's avonds een concert op het uit 1663 daterende orgel in de Grote kerk van Edam. De cursus zal worden gegeven op het orgel in de Lutherse kerk aan het voorhaven te Edam en duurt van 10.00 tot 17.30 uur.

De kosten van deze cursus bedragen ƒ 55,-. Aanmelding dient te geschieden voor 25 april aanstaande door dit bedrag over te maken op postgironummer 3152401 ten name van de penningmeester van de Stichting Orgelkring Waterland te Monnickendam. Het secretariaat is gevestigd: Paltrokmolen 100, 1444 GK Purmerend.

Domstad orgelconcours

Onder auspiciën van de Gemeentelijke Muziekschool Utrecht zal in 1981 traditioneel het Domstad Orgelconcours voor Amateurörganisten worden georganiseerd. De voorselecties worden gehouden op zaterdag 2 mei, zaterdag 9 mei en zaterdag 16 mei aanstaande. Deze voorselecties worden gehouden in de Pauluskerk in Utrecht. De finale wordt gehouden op zaterdag 19 sej)tember aanstaande in de Jacobikerk in Utrecht. Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Domstad Orgelconcours p/a Gemeentelijke Muziekschool, Lange Nieuwstraat 2, 3512 PH Utrecht.

De Stichting Hinszorgel Leens stelt zich ten doel het prachtige orgel in de historische Petruskerk te Leens in stand te houden. Men tracht dit doel te bereiken door het organiseren van tal van activiteiten rondom dit instrument.

Ook voor 1981 heeft men weer een uitvoerige concertserie samengesteld. Evenals voorgaande jaren wordt deze concertserie geopend met de „Open dag" op DV zaterdag 9 mei aanstaande. Op deze dag zijn tussen 10.00 en 16.00 uur de kerken open en dé orgels te bespelen te Leens, Eenrum, Winsum, Usguert en een tweetal kerken in Uithuizermeeden. Indien men een of meer orgels wil bespelen, kan men zich hiervoor opgeven bij drogisterij Straat, Leens tel. 05957-1418. Per orgel wordt ongeveer 20 minuten gereserveerd. Evenzo ligt in de Petruskerk te Leens op die dag het orgelarchief ter inzage en is er een platen- en fotostand aanwezig. Ook de geïnteresseerden in historische kerken kunnen aan hun trekken komen. Er is namelijk ook een tentoonstelling ingericht met foto's, dia's en ander materiaal over kerk- en torenrestauraties.

De „open dag" wordt besloten met een lezing in de Borg „Verhildersum". te Leens door Jan Jongepier over het onderwerp Friese orgelbouw in de 19e eeuw. Dit onderwerp sluit aan bij een te Leeuwarden te houden tentoonstelling in het Fries museum waarover we uitvoerig hopen te berichten. De door Jongepier te houden lezing wordt verlucht met dia's en geluidsopnamen. Deze lezing begint 20.00 uur. Een uitvoerige folder met een volledige concertlijst kunt u bestellen bij: Stichting Hinszorgel Leens, Julianalaan 2, Leens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.