+ Meer informatie

Woordprediking is belangrijkste van alle ambtelijke bezigheden .

Zevende Haamstede-predikantenconferentie afgesloten

3 minuten leestijd

HAAMSTEDE - Over de opdracht „Predik het woord" zullen we eens rekenschap moeten afleggen als we als predikanten zullen staan voor de rechterstoel van Christus. Wat we ons ook op laten dringen voor werk, al zijn het dingen die op zich nodig zijn: Predik het woord! Dat is het belangrijkste van het ambtelijk werk. Prediken is dienst van een heraut, is een groot, is een heerlijk en een ontzaglijk werk. Elke preek dient dan ook gedoopt te zijn in het gebed.

Dat zei ds. D. Rietdijk gistermorgen tijdens de zevende Haamstede-predikantenconferentie, waar hij voor de tweede keer sprak over "Timotheüs een dienstknecht van Christus". Paulus schreef twee brieven aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. De tweede brief is het meest persoonlijk gekleurd, met pastorale persoonlijke raadgevingen. Eeuwigheidslicht komt ons vanuit dit geestelijk testament van Paulus tegemoet, aldus de predikant.

Bij alle raadgevingen staan in de brieven twee zaken centraal. „Predik het woord" en „Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt". Ds. Rietdijk wees op het belang van het gebed rond de prediking van het Woord. Dat gebed is vooraf nodig bij de voorbereiding. dat gebed wordt gedaan onder aan de kansel, vaak niet het mooiste en meest geordende gebed. Dat gebed zal er moeten zijn na de preek. Hij stelde dat het in de prediking niet gaat om onze woorden maar om Gods woorden. We zijn dan ook geroepen om het zuivere woord van God door te geven. De leer naar de godzaligheid moet gepredikt worden, alle vuurwerk op kansels, waarnaar ademloos geluisterd wordt, ten spijt.

Gaven besteden

Paulus roept Timotheüs op dat Woord recht te snijden. Wat een wonder.als we in de prediking Gods gunst mogen ervaren. Dat is beter dan schouderklopjes van mensen, want daar kunnen we niet tegen. Om dat woord op de juiste wijze te prediken geeft God ons gaven. Paulus roept Timotheüs op zijn gaven niet te verzuimen maar die op te wekken. Wij kunnen ons wel eens te schuchter opstellen. Laten ook wij de ons van God gegeven gaven besteden, zo zei ds. Rietdijk.

Hij wees er vervolgens op dat de hoeveelheid werk overstelpend kan zijn voor de predikant. Toch zullen we tijd vrij moeten maken voor studie en lezen. Het systematisch persoonlijk lezen van de Bijbel zal vrucht afwerpen.

De prediking van het Woord gaat ook gepaard met strijd. Het godzalig leven in Christus Jezus zal vervolgd worden. Dat was toen zo en dat is nu zo. Het Hoofd van de Kerk is boven de strijd verheven. De Levende zegt tot Paulus en Timotheüs en tot ons: Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld", aldus ds. Rietdijk.

Toegerust

Ds. P. den Butter, christelijk gereformeerd predikant te Driebergen, sprak in het slotwoord van de conferentie de wens uit dat de bezoekers na al het gehoorde „toegerust voor het ambtelijk werk in de komende periode" weer naar huis zouden gaan. Hij merkte op dat naarmate de tijden voortgaan, ook de goddeloosheden zullen toenemen. Er zullen zware tijden komen. De Heere heeft gezegd: Ze hebben Mij gehaat, ze zullen ook u haten. Ook Psalm 123 is gedicht in een tijd waarin Gods volk geplaagd werd door spot en verachting. Er wordt gesproken van weelderigen en genisten. Zij waren er gerust op dat het wel goed ging. Er was geen oog voor armen en ellendigen, die leerden klagen en hopen, hopen en klagen.

De weelderigen hadden het niet begrepen op hen die het zo moeilijk hadden. Het waarlijk schuilen is er altijd geweest. God heeft Zijn volk gehad en zal altijd Zijn volk hebben. Vanuit de psalm kunnen we lijnen trekken naar vandaag. We leven hoe langer hoe meer in een tijd van weelderigen en hovaardigen in wereld en kerk. Vroeger hielden spotters zich tegenover de kerk nog in. Dat fatsoen is aan het verdwijnen. De teugels worden gevierd. De wereld heeft voor het geloof niet veel respect meer, aldus ds. Den Butter.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.