+ Meer informatie

Verbod op doodstraf komt in Grondwet

In naam des kpnings geschrapt

2 minuten leestijd

DEN HAAG — De Eerste Kamer heeft woensdag negen voorstellen tot wijziging van de grondwet aangenomen. Een voorstel om in de grondwet de bepaling dat de voorzitter van de Eerste Kamer fungeert als voorzitter van de verenigde vergadering der Staten-Generaal te wijzigen — de Tweede Kamer wil dat de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) uit hun midden een voorzitter benoemen — werd verwerpen.

Met 31 stemmen tegen en 24 stemmen voor. PvdA, PSP, D'66 en senator Wiebenga (WD) stemden voor. Het CDA, SGP, GPV en het restant van de WDfractie stemden tegen.

Minister Wiegel van Binnenlandse Zaken, die bepaald niet stond te springen om de senaat over te halen om het voorzitterschap van de verenigde vergadering te wijzigen in de zin van de voorstellen van de ^Tweede Kamer, werd als „brenger" van het „slechte nieuws van de overkant" vergeleken met een postbode (PvdA) en met „Odysseus, zwalkend over de parlementaire golven".

Doodstraf

Met 31 stemmen voor en 24 tegen (CDA, drie WD-ers, SGP en GPV) ging de senaat „in eerste 'lezing" akkoord met het voorstel om in de grondwet vast te leggen dat de doodstraf in Nederland niet kan worden opgelegd en dat de rechtspraak „in naam des konings" uit de grondwet zal worden geschrapt.

In de Tweede Kamer had de gehele CDA-fractie tegen het voorstel gestemd nadat , het PvdA-amendement Roethof om de bepaling tegen de doodstraf in de grondwet op te nemen was aangenomen. In de senaat gaf dit bezwaar niet de doorslag maar bleek de CDA-fractie sterk gekant tegen het schrappen van de toevoeging „in naam des konings".

CDA-woordvoerder W.F-. de Gaaij Fortman betoogde dat aangezien zich in Nederland een „zwakke maar onmiskenbare" stroming aftekent die de recWterlijke macht beschouwt als een groep die „eigen doeleinden nastreeft" een „legitimatie van de rechterlijke macht" als instantie die „na het parlement het laatste woord heeft" onontbeerlijk is. De toevoeging dat er recht wordt gesproken „in naam , des konings" heeft daardoor opnieuw bestaansrecht gekregen, zo meent de Gaaij Fortman.

De drie WD-senatoren die uit de boot vielen menen dat de doodstraf in uitzonderlijke gevallen geoorloofd moet zijn. Een tweede voorstel tot wijziging van de grondwet dat, indien alle senatoren aanwezig waren geweest waarschijnlijk niet op een meerderheid van tweederde had kunnen rekenen, betrof de beoogde aparte berechting van ambtsmisdrijven. Met 33 stemmen voor en 22 tegen (PvdA en PPR) werd het voorstel aangenomen. De bezwaren van de PvdA betroffen de politieke voorkeursbehandeling die gezagsdragers ten deel zal vallen en het feit dat tegen de uitspraak geen hoger beroep mogelijk is. .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.