+ Meer informatie

VAN DE REDACTIE

3 minuten leestijd

Op de achterpagina van dit nummer vindt de lezer een advertentie van het overlijden van de echtgenote van ons commissie-lid J. van Heteren te Sliedrecht. De overledene heeft een langdurig ziekbed gehad. Ze heeft ongeveer een half jaar langer geleefd dan volgens medisch inzicht mogelijk was. Maar nu is ze dan toch heengegaan.

We willen ook op deze wijze onze vriend en medewerker van harte onze deelneming betuigen, in de overtuiging, dat we dat doen namens vele lezers van ons blad. Sommigen kennen br. Van Heteren persoonlijk, anderen kennen hem uit de stukken, die hij vooral in de begin-periode voor ons blad geschreven heeft onder de rubriek Uit de praktijk.

Tijdens de ziekte van zijn echtgenote hebben we br. Van Heteren meermalen ontmoet. De Heere sterkte hem al die maanden. Toen we, evenals andere commissie-leden, hem en zijn kinderen gingen condoleren, sprak hij over de nabijheid en vertroosting des Heeren. We konden hem verstaan. Een ogenblik stonden er drie commissieleden bij elkaar, die dezelfde weg hadden doorgemaakt. De Heere maakt het wel met Zichzelf in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Woensdag 28 november is het lichaam van de overledene aan de schoot der aarde toebetrouwd. Ds. Tanis had de leiding. In het rouwcentrum sprak hij over Psalm 73 : 26: Bewijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de Rotssteen mijns harten en mijn Deel in eeuwigheid. Er was op de begraafplaats heel veel belangstelling. De ruime aula was geheel gevuld met familie en belangstellenden. Ds. Tanis sprak de weduwnaar, de kinderen, de kleinkinderen en verdere familie toe en wendde zich toen tot alle aanwezigen. Hij vroeg aandacht voor Psalm 73 : 28: Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen, ik zet mijn betrouwen op de Heere HEERE, om al Uw werken te vertellen. Met stille aandacht werd naar hem of liever naar Gods Woord geluisterd. Het waren ontroerende ogenblikken in de aula. Toen ging de stoet naar het graf. Daar las Ds. Tanis enkele verzen uit de Heilige Schrift. Een zoon sprak woorden van dank. Tenslotte richtte br. Van Heteren zich tot zijn kinderen. Hij eindigde met deze treffende woorden, gesproken uit de volheid van zijn hart: De Heere is goed, Hij is een sterkte ten tijde der benauwdheid. Hij kent degenen, die Zijne zijn.

Toen gingen we vol gedachten naar huis terug. De Heere bevestigt het steeds, dat Hij een toevlucht is voor de Zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.