+ Meer informatie

Richard Nixon treedt af

Gerald Ford president Kissinger blijft aan

3 minuten leestijd

WASHINGTON — Vanmiddag om vijf uur treedt Richard Nixon af als president van de Verenigde Staten en draagt hij zijn ambt over aan vice-president Gerald Ford, die daarmee de 38ste president in de Amerikaanse geschiedenis wordt. Hij is daarmede tevens de dertiende vice-president die intrek neemt in het Witte Huis. Nixon maakte vannacht om twee uur zijn aftreden bekend in een t.v.-uitzending, die over de gehele wereld werd gevolgd. In een sober betoog, waarin hij geen verwijten uitte, drong hij er bij de Amerikanen op aan, zich achter de nieuwe president te scharen.

Reeds In het begin van zijn 17 minuten durende toespraak zed Nixon te zijn aangebleven zolang hij had gemeend voldoende steun in het Congres te hebben. Dié basis is nu weggevallen en daarom heeft hij besloten te vertrekken. Hij noemde zich niet iemand die snel de zaak in de steek laat, maar aangezien het landsbelang voorop staat en dit nu het beste gediend is met zijn vertrek, zo zei hij tot de wereld, zal ik dit doen. Gelet op het grote belang van de inhoud van zijn rede laten wij deze in extenzo volgen op pag. 5 
In Congreskrlngen is met grote voldoening waargenomen dat Nixon de nadruk legde op een ordelijke overdracht van de macht aan Gerald Ford en dat hij zich onthield van het doen van aanvallen op zijn tegenstanders. Nixon gaat nu met zijn gezin naar zijn buitenverblijf in San Clemente in Callfornië, zo meldt het Witte Huis. De beëdiging van Ford zal vanmiddag ten overstaan van de opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof Warren Burger plaats hebben. Deze is met spoed onderweg vanuit Europa, waar hij een korte vakantie doorbraoht, o.m. bij de Amerikaanse ambassadeur in ons land Kingdon Gould.

AANBLIJVEN
Voorlopig worden geen belangrijke wijzigingen in de Amerikaanse regering verwacht. De minister van buitenlandse zaken, Heniry Kissinger heeft reeds verklaard dat hij zal aanblijven. Specidaties zijn nog gaande over de vraag wie de nieuwe vicepresident zal worden. De mogelijkheid wordt geopperd dat dit de voormalige gouverneur van New York zal zijn, Nelson A. Rockefeller. Het zou de eerste maal in de Amerikaanse geschiedenis zijn dat het land zowel een president als een vicepresident heeft die niet in deze functies zijn gekozen. Ford volgde vorig jaar vice-presiident Spiro Agnew op, nadat deze als gevolg van een belastingfraude ontslag had genomen.

GEEN AFSPRAKEN
Het heeft een goede indruk gemaakt dat de bijzondere officier van justitie voor de Watergate-affaire, Leon Jaworski, donderdagavond reeds liet weten dat met Nixon noch met zijn medewerkers enigerlei overeenkomst is gesloten die de president eventueel zou vrijwaren voor gerechtelijke vervolging in verband met Watergate nu hij is afgetreden. De mogelijkheid blijft bestaan dat Nixon als gewoon burger wordt vervolgd wegens belemmering van het gerecht in verband met zijn rol in Watergate.

Na de televisietoespraak van Nixon groeide de menigte voor het Witte Huis aan tot ongeveer 2.000 mensen. Het was over het algemeen rustig, maar de meesten uitten hun tevredenheid met het ontslag.

RECHT OP PENSIOEN
Door aan het nemen van ontslag de voorkeur te geven boven een eventuele verwijdering uit zijn ambt behoudt Nixon het recht op een pensioen van 62.500 dollar per jaar, door de regering beschikbaar gestelde kantoorruimte en blijvende bescherming van de geheime dienst. Was hij verwijderd, dan zou hij nergens meer recht op hebben gehad.

De voorzitter van het Huis van Afgevaardigdeni heeft tenslotte meegedeeld dat het „Impeachment"-proces door Nixons ontslag is gestaakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.