+ Meer informatie

Wellicht bezuiniging op dijkversterking

Maij-Weggen: „De rek is eruit"

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Minister Maij-Weggen van verkeer en waterstaat sluit niet uit dat ze volgend jaar moet bezuinigen op het budget voor dijkversterking. Tot nu toe heeft de bewindsvrouw geen kortingen toegepast op dit beleidsonderdeel.

De minister zei dat gisteren in de Tweede Kamer tijdens een mondeling overleg. Als het ministerie mee moet doen met een nieuwe bezuinigingsronde, zit er volgens de minister niets anders op dan te korten op dijkversterking. „De rek is eruit", zo zei de bewindsvrouw.

Zij daagde de kamerleden uit aan te geven waar het geld vandaan moet komen als ze niet verder mag bezuinigen op het Rijkswegenfonds, op de subsidies voor het openbaar vervoer en op de waterwegen. Dat het ministerie van verkeer en waterstaat deze zomer mee moet doen in een nieuwe bezuinigingsronde is heel waarschijnlijk omdat het kabinet nog ruim 2,5 miljard gulden tekortkomt om het financieringstekort in 1994 op 3,25 procent te stellen.

„De waterkeringen heb ik absolute prioriteit gegeven tot nu toe. Ik kan geen garantie geven dat ze nu buiten schot blijven bij de ombuigingen die nog resten na de tussenbalans", zo zei Maij.

Aanleiding voor de Kamer om de minister te onderhouden over de dijkversterking was een brief van de bewindsvrouw waarin ze de Kamer meedeelt dat alle dijkversterkingen in het kader van de Deltawet niet in 1998 maar pas in het jaar 2008 gereed zullen zijn. De Kamer uitte forse bezwaren tegen deze gang van zaken. Maar toen de bewindsvrouw nog eens had uitgelegd dat deze vertraging het gevolg is van „bestuurlijke, organisatorische en technische feiten", legde de Kamer zich bij het uitstel neer.

De minister voelde niets voor de suggestie van de SGP'er Van den Berg om met degenen die betrokken zijn bij de dijkversterking een bestuursakkoord te sluiten zodat er meer zekerheid komt over de gelden die in de komende jaren beschikbaar komen voor dijkversterking. De minister wil wel nadenken over een intentieverklaring.

IJsgang

Maij zal de Tweede Kamer een brief toesturen over een studie van ir. Bervaes. Bervaes stelt dat de belangrijkste oorzaak van overstromingen langs rivieren ijsgang is, die gemiddeld eens in de tachtig jaar voorkomt. Rijkswaterstaat zou daar willens en wetens geen rekening mee gehouden hebben, waardoor de rivierdijken meer verhoogd zijn dan nodig is. In een eerste reactie zei de minister dat ze de conclusies van het onderzoek niet deelt. Het D66-kamerlid Eisma wil een mini-enquête houden als de minister weigert een gedegen onderzoek te laten verrichten naar de oorzaken van overstroming.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.