+ Meer informatie

Kabinet komt landbouw enigszins tegemoet

Tussen f 1000 en f 2000 per bedrijf

4 minuten leestijd

(Van onze Haagse redactie) Het kabinet-Den Uyl is tegemoet gekomen aan de redelijke verlangens van de drie landbouworganisaties. De harde eisen van de actiecomités zijn na een langdurig kabinetsberaad van de hand gewezen. Minister Van der Stee (landbouw en visserij) noemde die eisenpakket gistermiddag "uiterst onredelijk en overtrokken".

Om de acute nood onder boeren en tuinders te lenigen heeft de regering de volgende maatregelen voorgesteld:
• Be BTW op alle landbouwprodukten wordt tot 1 februari met 1,75 procent verlaagd. Deze maatregel kost aan de schatkist ongeveer 120 miljoen gulden. „De regering geeft er wel de voorkeur aan dit bedrag uit te keren in een andere vorm van directe inkomenshulp dan via de de BTW, zo zei minister Van der Stee.
• Met de centrale landbouworganisaties KNLC, KNBTB, CBTB zal hierover nog overleg worden gepleegd. Op 28 augustus moet dit overleg afgerond zijn, want op 1 september wordt als de Tweede Kamer akkoord gaat deze maatregel van kracht. Bij deze 120 miljoen gulden komt dan nog eens de 25 miljoen gulden die — na de beëindiging van de revaluatiecompensatie — met name voor de akkerbouwprodukten beschikbaar is gesteld.
• De betaling van de voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting over 1973 wordt uitgesteld van 1 oktober tot 31 december van dit jaar. Deze maatregel geldt niet alleen voor land- en tuinbouw, maar ook voor de visserij en het midden- en kleinbedrijf. Met dit uitstel is ongeveer 20 miljoen gulden gemoeid.
• De aardgasprijs wordt gelijkgesteld aan de tegenwaarde van 100 gulden per ton olie. Dit komt neer op 8,11 cent per kubieke meter aardgas. Om de zuinigheid van het energieverbruik te bevorderen zal deze maatregel beperkt blijven tot 95 procent van het verbruik van vorig jaar. Voor meerverbruik geldt de volle prijs. Wel wordt rekening gehouden met de zachte winter en ook met de tuinders die sinds kort op aardgas zijn overgeschakeld. Voor de komende jaren voelt het kabinet wel voor een verdere aanpassing van de gasprijs, maar is bereid hierover een open gesprek te hebben met de landbouworganisaties. De voorschotregeling op stookolie wordt uitgebreid. Besloten is namelijk ook de prijsverhoging van 1 augustus in deze regeling op te nemen.
• Er komt een premie voor het wat langer aanhouden van runderen voor de vleesproduktie. Deze maatregel, die door de EEG al werd goedgekeurd zal in ons land met ingang van 1 oktober volledig worden ingevoerd. De kosten — bijna 25 miljoen gulden — komt slechts voor de helft voor rekening van Nederland. Het EEGlandbouwfonds betaalt de andere helft.
• Er zal een door de EEG aanbevolen reclamecampagne voor rundvlees op touw worden gezet. Kosten voor de schatkist: een half miljoen gulden.
• Het kabinet Den Uyl beraadt zich op dit ogenblik nog over de andere verlangens van boeren en tuinders (met name in de sociale en fiscale sfeer). Op prinsjesdag — 17 september — kan hierover uitsluitsel worden verwacht.

LARDINOIS
Minister Van der Stee geloofde, dat de EEG-commissaris Lardinois wel met de Nederlandse hulpmaatregelen akkoord zal gaan. „Al zal hij dan niet enthousiast zijn".

Het kabinet blijft vasthouden aan het beginsel van markt- en prijsbeleid, maar in de huidige situatie is een instrumentarium nodig om de acute nood te lenigen.
Zoals bekend zullen de EEG-minlsters van landbouw op 3 september in Brussel bijeenkomen. Dan zal de ontwikkeling van kosten en prijzen aan de orde komen maar ook de harmonisering van de steunmaatregelen die door de nationale regeringen worden getroffen.
Voor de consumenten zullen de nu voorgestelde Nederlandse plannen geen effect hebben, omdat er geen prijsverhogingen plaats vinden. Volgens minister Van der Stee zullen de voorstellen een verbetering van tussen de ƒ 1000,- en ƒ 2000,- per bedrijf (Zie verder pagina drie)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.