+ Meer informatie

Meerderheid Kamer voor spitstoeslag

Standpunt van fractie PvdA gewijzigd

3 minuten leestijd

DEN HAAG — In de Tweede Kamer tekent zich een ruime meerderheid af voor de invoering van een spitstoeslag voor autoverkeer In de Randstad. De fractie van de PvdA veranderde de minderheid in een meerderheid.

Dat bleek gisteren tijdens een bij- vervolgens gebruili maken van de eenkomst die was georganiseerd door de Initiatiefgroep Wijs op Weg. In deze groep zitten onder andere de NS, verschillende milieugroeperingen en de vakbonden. Het doel van de bijeenkomst, gisteren gehouden in Den Haag, was om met de politiek te debatteren over het autoverkeer en het prijsbeleid.

De fractie van de PvdA stond vorig jaar juni tijdens een vergadering in de Tweede Kamer zeer terughoudend tegenover de invoering van een spitsbelasting. De sociaal-democraten vreesden een grote bureaucratische rompslomp en problemen met de handhaving. De reserves zijn nu echter verdwenen, zo kon gisteren uit de woorden van PvdA-kamerlid Castricum worden opgemaakt. Hij vindt dat er wel een goede regeling moet komen voor de mensen die zich af en toe in de Randstadspits begeven.

Doel voorbij

Het CDA was al in een eerder stadium voorstander van een spitstoeslag. Mevrouw Jorritsma (WD) wijst de invoering van de toeslag af. Naar haar oordeel zullen de meeste automobilisten de toeslag gaan betalen en snelwegen tijdens de spits. Op dat moment schiet de regeling haar doel voorbij en is zij in feite een verhoging van de belasting.

Zoals bekend wil minister Maij de spitstoeslag vormgeven door een extra heffing op de motorrijtuigenbelasting. De controle geschiedt dan via de kentekenregistratie. Het is dus niet de bedoeling dat mensen die tijdens de spits in de Randstad rijden een speciaal vignet achter hun voorruit moeten plakken. Een woordvoerder van de minister verklaarde gisteren dat de Tweede Kamer binnenkort geïnformeerd zal worden over de stand van zaken met betrekking tot de invoering. De bewindsvrouw is voorstander van invoering in 1992. Over de hoogte van de toeslag zijn nog geen besluiten genomen.

PvdA-kamerlid Castricum verbaasde de aanwezigen tijdens de bijeenkomst in Den Haag verder met de opmerking dat zijn persoonlijk standpunt is dat er een hogere accijnsverhoging moet komen dan de voorgenomen. Ook is de PvdA'er persoonlijk voor een verdere verhoging van de accijns op diesel, mits het bedrijfsleven hiervoor wordt gecompenseerd.

Aanleiding voor de door Wijs op Weg belegde bijeenkomst vormde een rapport van het Centrum voor energiebesparing en schone technologie. Daarin wordt gepleit voor een forse verhoging van de accijns op motorbrandstoffen.

Een dergelijke verhoging is volgens de onderzoekers niet in strijd met Europese richtlijnen. De dieselaccijns is in Nederland zelfs 9 tot 12 cent te laag, terwijl op Ipg helemaal geen accijns wordt geheven. Volgens de ontwerp-richlijnen van de EG zal die in 1993 20 cent per liter moeten bedragen.

De onderzoekers achten een accijnsverhoging voor benzine van 40 cent per liter mogelijk, mits Duitsland en België deze accijns ook verhogen. Dat zou op den duur een brandstofbesparing van 8 tot 14 procent en een vermindering van het autoverkeer van 6 tot 10 procent teweegbrengen. Op de lange termijn ziet het Centrum voor energiebesparing mogelijkheden voor een accijnsverhoging van 80 cent tot 1,80 gulden per liter.

De kamerleden Van Vlijmen (CDA) en Jorritsma (VVD) plaatsten grote vraagtekens bij de uitkomsten van het onderzoek. Zij wezen erop dat ondanks een fikse prijsstijging van de motorbrandstof door de Golfcrisis, de verkoop van benzine zelfs nog toeneemt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.