+ Meer informatie

Strengere controle op chemische stoffen

Ginjaar biedt Kamer nieuwe wet aan

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Binnenkort gunnen er geen nieuwe chemische stoffen op de markt worden geiiracht die gevaren opleveren voor niens en milieu. Dat is althans de bedoeling van het wetsontwerp lyiilieugevaarlijke stoffen dat mipister Ginjaar dinsdag aan de Xweede kamer heeft aangeboden. Ipbvendien geeft de nieuwe wet de iliogelijkheid om de bestaande chC' mische stoffen nader te onderzoeGINJAAR .. .stimulerende werking.

In de ontwerpwet Milieugevaarlijke stoffen worden de producenten verplicht om nieuwe chemische stoffen te onderzoeken en de gegevens daarvan te verstrekken aan de overheid. Vijfentreding van de wet, ook al om in de pas te blijven met de overige EG-landen. Het wetsontwerp Milieugevaarlijke stoffen is weinig effectief. Het biedt geen bescherming aan mens en milieu veertig dagen voor dat de nieuwe stof tegen de gevaren van chemische stof wordt geproduceerd moeten de gege- ' - - - vens aan de minister worden verstrekt. De overheid kan dan op haar beurt de stof toelaten op de markt, beperkende maatregelen opleggen of de stof gewoonweg verbieden.

Dit alles zal gebeuren in een openbare procedure waarbij beroep tegen de. door de minister genomen beslissing mogelijk is. Wel geeft de minister de fen. Dit heeft de stichting Natuur en Milieu dinsdag verklaard over het wetsontwerp van Ginjaar.

Volgens de stichting kan de nieuwe wet geen effectieve controle van milieugevaarlijke stoffen garanderen omdat het voornamelijk voorziet in registratie van en eventueel actie op chemische stoffen die nieuw op de markt worden gebracht. Er zijn nu al iten op hun mogelijke gevaren en waarborg aan het bedrijfsleven dat de tienduizenden chemische stoffen die

zo mogelijk maatregelen te nemen.
industriële gegevens geheim blijven.

Tot nu toe zijn er zo'n 60.000 verschillende soorten chemische stoffen op de wereldmarkt. De meesten van deze stoffen worden toegepast in de industrie maar velen daarvan worden ook toegepast in produkten voor de consument. Welke gevaren deze stoffen kunnen opleveren wordt meestal pas in een later stadium onderzocht of ervaren. De nieuwe wet wil deze vaak nare confrontaties vermijden door te zorgen dat er geen nieuwe mens- en milieugevaarlijke stoffen op de markt komen.

Sanering

De huidige bestaande toestand zal worden gesaneerd. Dat betekent dat in . EEG-verband tal van stoffen nader zullen worden onderzocht en zelfs mogelijk uit de handel worden genomen. De producenten van bestaande stoffen die om milieugevaarlijke redenen uit de roulatie worden genomen kunnen van het ministerie een schadevergoeding krijgen. Deze schadevergoedingen en de kosten van het onderzoek zullen voor een groot deel worden bekostigd uit de heffingen die de minister van plan is te leggen op chemische stoffen. niet of nauwelijks op hun gevaren zijn onderzocht, zegt de stichting, en elk jaar komen er nog honderden bij.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.