+ Meer informatie

BESPREKING

2 minuten leestijd

Eerst werden enkele vragen besproken betreffende de opvattingen van Baptisten. Ook bij hen zijn verschillende opvattingen: de Strict Baptists (Engeland) leggen grote nadruk op de verkiezing, de Reformed Baptists (USA) zijn evenwichtiger en sluiten meer aan bij onze beginselen.

De overige vragen hielden vooral verband met het beleid van kerkenraden, bijvoorbeeld ten aanzien van het dopen van kinderen van ouders die niet trouw meelevend zijn. En hoe om te gaan met doop door onderdompeling, het opdragen van kinderen en overdoop?

De inleider gaf als hoofdlijn in zijn antwoorden aan dat onderwijs in prediking, catechese en huisbezoek (doopgesprek) betreffende onze gereformeerde beginselen noodzakelijk is. We mogen niet toegeven aan baptistische opvattingen. Verder moet gewezen op trouw kerkelijk meeleven (zo mogelijk twee keer per zondag de kerkdienst bezoeken). Is dit niet aan de orde dan zullen er pastorale gesprekken moeten plaatsvinden. Als er geen verbetering te zien is dan moet tucht in beeld komen. Dit kan tot gevolg hebben dat leden de eigen gemeente verlaten. Het blijkt overigens dat in ons kerkverband betreffende tucht verschillend wordt gedacht. De jeugd wordt vaak aangesproken met WWJD: ‘what would Jesus do’. Op deze wijze worden jongeren terecht gewezen op de keuzes die zij maken. Maar laten we niet vergeten de jeugd ook voor te houden wat Jezus reeds voor hen gedaan heeft. De doop is een pleitgrond en daarbij moeten we de nadruk leggen op het onderscheid tussen schenking en deelachtigmaking. Onze doopopvatting heeft een rijke betekenis voor de kinderen, die soms jong kunnen overlijden.

Tenslotte zij opgemerkt, dat deze conferentie tot nu toe de koudste was wat het weer aangaat, maar niet wat de sfeer betreft!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.