+ Meer informatie

Twintig controleurs extra voor OV-kaarten

Ministerie minder bang voor fraude

2 minuten leestijd

DEN HAAG - De belastingdienst denkt de controle op de belastingaftrek van mensen die beweren gebruik te maken van een jaarkaart op het openbaar vervoer, te kunnen uitvoeren met landelijk slechts twintig volledige extra controleursbanen.

Dat staat in het schriftelijke antwoord van minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort op de kanttekeningen van de Tweede Kamer bij hun wetsvoorstel het reiskostenforfait af te toppen.

Aanvankelijk was het ministerie zeer beducht voor fraude met de uitzondering die op de fiscale aftrekbeperking van reiskosten boven de dertig kilometer enkele reis woon-werkverkeer voor openbaar-vervoerreizigers op aandrang van CDA en PvdA moest worden gemaakt. Uiteindelijk blijkt het.probleem nogal mee te vallen.

Verder wordt voor mensen die gebruik maken van een auto vanwege de zaak de belastingaanslag voor privé-gebruik aangepast. Men mag belastingvrij slechts duizend kilometer privé met die auto rijden in plaats van tweeduizend, zoals oorspronkelijk was voorgesteld. Daar staat tegenover dat voor woon-werkverkeer de eerste tien kilometer niet langer als privé wordt aangemerkt, evenmin als afstanden boven de dertig kilometer. Per saldo kost dat het Rijk niets. De vrijstelling van aftopping van het reiskostenforfait voor het openbaar vervoer kost de schatkist 20 miljoen gulden. De belastingvrije vergoeding vanwege de werkgever voor carpoolen naar een yajte werkplek -een of meer collega's rijden mee-, die maximaal 44 cent per kilometer mag bedragen, kost de schatkist tien miljoen gulden.

Soepel

De bewindslieden van financiën willen nog steeds dat de aftopping op 1 mei ingaat. Maar zij zullen zich tot 1 oktober soepel opstellen voor reizigers openbaar vervoer die meer dan dertig kilometer naar hun werk moeten afleggen.

Vanaf 1 oktober denkt de NS te komen met jaartrajectkaarten die voldoen aan de eis dat uitsluitend jaarkaarten recht geven op volledige reiskostenaftrek. Wie die kaart op 1 oktober neemt, kan vanaf 1 mei gebruik maken van de vrijstelling voor het openbaar vervoer, omdat wordt aangenomen dat hij of zij te goeder trouw is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.