+ Meer informatie

VRAGENBUS

2 minuten leestijd

'correapoiidenlle voor deze rubriek dan : T MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam Zuid

correapoiidenlle voor deze rubriek dan : ^ T MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam Zuid

P. N. te O. vraagt wat men moet verstaan onder „Het Lof" in de Roomse kerk.

Antwoord: Met deze naam pleegt men in de Roomse Kerk te noemen een bepaalde namiddag-of avondgodsdienstoefening, op zondagen en heilige dagen, waarin de plechtige aanbidding van het Sacrament plaats vindt. Volgens de beschouwing van deze verbasterde kerk is de mis smeekoffer en zoenoffer, maar ook lofoffer. Ook de muziek, die in deze diensten wordt ten gehore gebracht, wordt met de naam „lof" aangeduid. De lofzangen die hierbij gezongen worden zijn ter ere van het heilig sacrament, en ter ere van de heilige vrouw, of ook een psalm voor de zielen in het vagevuur.

Is het wonder, dat de catechismus de aanbidding van het sacrament een vervloekte afgoderij noemt? Niet de broodgod moet geprezen worden, maar de Schrift wekt wel op om de Heere te loven, vanwege de grootheid en majesteit Gods, Zijn werken en wonderen, waarin Hij de heerlijkheid Zijner deugden openbaart.

Ook Christus is waardig de lof te ontvangen (Openb. 5 : 12) wegens Zijn overgave in de dood en wat Hij daardoor voor Zijn volk aangebracht heeft. Tot die lof worden de engelen in de hemel, het volk Gods, de dienstknechten des Heeren, volken, koningen, vorsten, rechters, jongelingen en jonge maagden opgewekt. Zelfs zon, maan en sterren. (Ps. 148).

Het grote doel, dat God Zich gesteld heeft voor Zijn volk, is Hem te prijzen en te verheerlijken. Dat geschiedt in de binnenkameren, in het openbare leven, in 's Heeren voorhoven. Hoe meer Gods volk door het geloof gebruik mag maken van Christus, als het enige lof-en dankoffer aan de rechterhand Zijns Vaders, hoe meer of God verheerlijkt wordt.

< ~Pareló uit het verleclet^

Er is meer moed en grootheid van ziel toe nodig om God getrouw te gehoorzamen, dan om een heirleger va21 krijgslieden te gebieden; om een christen, dan om een krijgsoverste te zijn.

De christen moet een bijzondere levenswandel hebben, en niet naar de wijze der wereld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.