+ Meer informatie

Verharding

2 minuten leestijd

Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien". Johannes 3:3

God vindt de mens ontbloot van Zijn beeld, gescheiden van Zijn Geest, en daarom dood in zonden en misdaden, Colossensen 2:13. Blind in het verstand, onbekwaam om de Goddelijke waarheden te zien, en daarover recht te oordelen, Efeze 4:18: „Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de verharding huns harten".

„De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden", I Corinthe 114.

Verkeerd en verdraaid in zijn wil, want „Het gedichtsel van 's mensen hart is boos van zijn jeugd aan". Genesis 8:21. Ongeregeld en buitensporig in zijn hartstochten en driften, de dwaasheid, ongehoorzaamheid, boosheid, haat en nijdigheid zo onder elkander krielende dat de rede daardoor overdwarst wordt, waaruit dan een grote wanorde en wangestalte in de mens ontstaat, alsof hij niet alleen blind en stom en doof was, maar alsof ook al de leden in zijn lichaam verkeerd stonden.

Daarop komt dan de Heere in de wedergeboorte en neemt die blindheid, die verkeerdheid, die ongeregeldheid weg en plant in hem het licht van kennis en een geschiktheid en hebbelijkheid van heiligheid en gerechtigheid.

Florentius Costerus (Uit: De geestelijke mens)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.