+ Meer informatie

Nederland vraagt spoedberaad van landbouwministers

3 minuten leestijd

De professor wees de kritiek van de

Nederland heeft bij de Europese autoriteiten aangedrongen op ^^^^,,^^_ „^^„^ _.
Surinaamse oppositie over de negen een spoedvergadering van de ministers van l'andbouw van de punten van de hand met de opmer^ EEG-Lxden, zo is van ingewijden in Brussel vernomen Volgens kbjg:^ "^ngtunter wij'tbben de zegslieden is het verzoek vrij;dag al gedaan. De Iseaemanüse i,inijkheid gecombineerd met de erregering wil dat de problemen van de boeren in de gemeenschap kenmng irde^'toC^^r^n^^n op zo koit mogelijke termijn worden besproken. '-

Het Nederlandse verzoek is in beraad bij Frankrijk, dat op het ogenblik het voorzitterschap van de Europese ministerraad bekleedt.

Naar uit Parijs is vernomen meent, de Franse regering dat de ministers van landbouw de agrarische problemen in de BJEXl in de eerste week van september informeel moeten bespreken. De Franse minister van landbouw is van plan dit voorstel na de overige ministers te doen bij wijze van compromis.

Naar van Franse woordvoerders Is vernomen zijn de BEG-ilanden met uitzondering van Engeland in principe wel te vinden vior een vervroegde ministerraad. De meeste landen zijn er evenwel bang voor dat de vakan • tietijdi niet geschikt is om de besprekingen g-oed voor te bereiden. Een informele conferentie begin septemöer zou echter de gelegenheid bieden de posities van de afzonderlijke landen duidelijker af te bakenen.

Volgens de Nederlandse regering zijn de twee voornaamste problemen die de ministers zouden moeten bespreken de stijging van de produktiekosten en de daling van de verkoopprijzen en de harmonisatie van de maatregelen die in de lidstaten ten gunste van de landbouw worden genomen.

VROEGER

De volgende officiële vergadering van de ministers van Landbouw begint 23september. Nederland zou graag zien dat ze al in de week van 26 augustus of van 2 september bijeen kwamen.

De Europese commissie is tegen een haastig bijeengeroepen ministerraad. Zij meent dat die meer kwaad dan goed zal doen. Het probleem van een vervroegde vergadering is niet alleen het vinden van een datum waarop alle ministers beschikbaar zijn maar ook hoe op tijd alle nationale en EuTtjpese-• ambtenaren Wj'• elkaar te krijgen, waarvan bet merendeel nog met vakantie is. kan weinig verwarring over ontstaan".

Op de vergadering nn Cura ao kwam Nederland als enige met een kant en klaar werkstuk. Dit stuk, dat als „strikt vertrouwelijk" was bestempeld en waarvan die deelnemers een genummerd exemplaar hebben ontvangen is toah in de publiciteit gekomen. Professor Van der Hoeven wilde over hetgeen, in de vergadering is besproken en ook over dit rapport waarvan hij zei dat het voor hem nog steeds vertrouwelijk was geen mededelingen doen. Belde Surinaamise en Antiuiaanse secties kwamen overigens wel met ^bijdragen tot de discussies". raad van commissarissen van de NV Nederlandse Spoorwegen heeft een eventuele partijpolitieke voorkeur van het kabinet geen rol gespeeld.

Aldus minister-president Den Uyl en minister Westerterp (Verkeer) in antwoord- op vragen van het tweede kameolid De Brauw (DS'70). De benoemingen zijn in overeenstemming met eeni door de raad van commissarissen gedane voordracht. Volgens mindster Westerteip heeft de raad bij de opstelling van* de voordracht de '•aanibèveHngen van de ondernemingsraden en van de hoofddirectie van -de NS mede in aanmerking genomen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.