+ Meer informatie

BOEKAANKONDIGINGEN

3 minuten leestijd

Ds. J.J. Poort, Kom en zie waar Jezus was. Uitgeverij J.P. van den Tol, Dordrecht. 265 blz. f. 34,50.

In 21 hoofdstukken beschrijft ds. Poort plaatsen, die in het leven van de Here Jezus Christus een grote rol gespeeld hebben. Hij begint met Ain Karem, de geboorteplaats van Johannes de Doper en eindigt met de Olijfberg, vanwaar Jezus ten hemel voer.

In elk hoofdstuk zijn de Schriftgegevens over de betreffende plaats bijeengebracht, terwijl de schrijver een in grote letter afgedrukte meditatie daaraan verbindt. Er worden verrassende verbanden tussen teksten gelegd door de associatieve manier van mediteren. Er staan mooie zwart-wit foto’s in dit boek, vervaardigd door de schrijver zelf, maar ook door de Amerikaan David J. Albright. Het boek brengt ons dicht bij de plaatsen uit de Bijbel en brengt ons die plaatsen dichterbij, leder die een reis naar Israël gaat maken, adviseer ik vooraf dit boek te lezen. Het vervult de functie van een gids in het land van de Bijbel en in bijbelse gegevens.

I.A. Kole, De dreiging van de Islam. Uitgeverij Stark, Texel. 102 (plus 3) blz. f. 11,95. Dit boekje wil de lezer informatie verschaffen over de Islam. Gegevens met betrekking tot de godsdienst en de belijders, ook in Nederland, komen aan de orde. Uit tal van publikaties zijn leesstukken gehaald, die het betoog ondersteunen of verduidelijken.

We achten de inhoud van betekenis, ook vanwege zijn eenvoudige en duidelijke verwoording. We betreuren het dat niet duidelijk is aangegeven, waar de schrijver citeert en waar hij zelf spreekt. Bovendien ontbreekt een verdeling in hoofdstukken of paragrafen. Dat brengt helaas mee dat men zich niet zo gemakkelijk in het boekje oriën-teert. Er wordt wel gebruik gemaakt van kopjes, doch een andere indeling is nodig. Het zou echter jammer zijn als dit boekje om deze reden aan de aandacht ontsnapt.

A.E. Wilder, Waarom laat God het toe; en: Wie denkt moet geloven. Uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Per stuk f. 2,--.

Deze beide boekjes gaan in op de vraag naar schepping en evolutie, en op de vraag naar het waarom van het lijden. De auteur is een vermaard wetenschapsmens die zich zijn christelijke belijdenis niet schaamt. Via eenvoudige voorbeelden, soms uitgewerkte verhalen, tracht hij de bijbelse boodschap met betrekking tot de thema’s door te geven. Hij gaat daarbij in eerste instantie uit van in onze wereld aanwezige gegevens. Zo schrijft hij naar de Bijbel toe. Dat heeft zijn betekenis, maar voldoet toch niet geheel. De redenering zou een illustratie moeten zijn van wat de Bijbel zegt. Nu is het allemaal wel erg beredeneerd. Niettemin, voor jonge mensen boekjes om niet te vergeten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.