+ Meer informatie

EEN GELUKWENS

3 minuten leestijd

De 30ste april is ieder jaar weer een bijzondere dag. Onze koningin houdt dan haar officiële verjaardag, terwijl prinses Juliana en mr. P. van Vollenhoven dan echt jarig zijn.

Dit jaar krijgt de 30ste april een extra accent door het gouden huwelijksjubileum van prins Bernhard en prinses Juliana. De Heere betoont ons Oranjehuis nog te willen gedenken.

Hoewel ware godsvrucht onze liefde tot het Oranjehuis zou versterken, blijven wij bij het gemis van de blijken daarvan toch ons Oranjehuis trouw, omdat het God belieft ons door dit doorluchtige huis te regeren. De Heere Zelf heeft de band tussen Nederland en Oranje in de dagen onzer landsgeboorte gelegd. Een dag als de 30ste april herinnert ons daaraan.

In het bijzonder, wanneer we beseffen dat prinses Juliana met rasse schreden de leeftijd der zeer sterken nadert. Ze mag nochtans de kracht ontvangen officiële handelingen te verrichten. Door al de jaren heen heeft de Heere haar geholpen.

Onze gedachten vermenigvuldigen zich. De naam van onze oud-vorstin herinnert ons aan een andere vrouw uit het doorluchtige huis van Oranje. Eeuwen geleden woonde op de Dillenburg een gravin, die dezelfde naam droeg. Juliana van Stolberg, de stammoeder van het geslacht Oranje. Ze was een godvrezende vrouw. Een moeder, die bij God vandaan, bidden geleerd had.

En wanneer we nu - ter gelegenheid van de verjaardag van prinses juliana - een wens willen uitspreken, dan wensen we onze oude prinses toe, dat de Heere haar de godsvreze van Juliana van Stolberg zou willen schenken. God geve haar en prins Bernhard, in de avond van hun leven, de voetstappen van de stammoeder van het Oranjehuis te mogen drukken. Dit geldt ook onze huidige koningin. Haar achtste regeringsjaar mag zij al weer ingaan. Op 30 april 1980 hield zij als Koningin der Nederlanden haar eerste toespraak. Bescheiden, maar vastberaden klonk die dag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam haar stem: "Dit ambt is niet verworven. Het is een funktie waar geen mens om vragen zou. Waarvan wel zichtbaar is de uiterlijke glans, maar veelal niet de last en zelfbeperking, zonder onderbreking. Toch sta ik hier, wel voorbereid, maar onwetend waarheen de weg ons voert".

Zeven regeringsjaren zijn reeds voorbij en nóg mogen Nederland en Oranje aan elkaar verbonden zijn.

De oorzaak hiervan ligt niet bij land erl volk, bij overheid, onderdaan en vorstenhuis, maar bij de Koning der koningen. "Hij vernedert dezen en verhoogt genen". Wij doen wél, als we daarop acht geven.

De Here geve onze vorstin en haar huis - maar ook ons - de daden des Heeren te gedenken. Het licht van Gods genade bestrale, verwarme, verlichte, beziele haar hart en leven. Hij doe de bede in haar hart geboren worden, gelijk we die vinden in de morgenzang:

Dat wij ons ambt en plicht, o Heer', Getrouw verrichten, tot Uw eer; Dat Uwe gunst ons werk bekroon', Uw Geest ons leid', en in ons woon'.

De Heere binde - in de donkerheid der tijden - Nederland en Oranje des te inniger aan elkaar. Hij doe land en volk, overheid en onderdaan wederkeren tot de God onzer vaderen. Nóg komen Zijn roepstemmen tot ons. Laat ons dan onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot de Heere. Alleen in het onderhouden van Zijn geboden en het wandelen in Zijn wegen ligt groot loon.

't Geheim van alle zegen Oranje en Neêrland hoort, Is in Gods vrees gelegen, Zijn dienst, Zijn gunst, Zijn Woord.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.