+ Meer informatie

Synode Christelijke Gereformeerde Kerken

4 minuten leestijd

UTRECHT - In de christelijke gereformeerde kerk te Sliedrecht (Beth-El) wordt morgen de generale synode 2007 van de Christelijke Gereformeerde Kerken geopend. Enkele feiten.

CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERKEN: De Christelijke Gereformeerde Kerken, afgekort CGK, hebben hun wortels in de zogenoemde Afscheiding van 1834. In 1869 verenigden de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Gemeenten onder het Kruis zich tot de Christelijke Gereformeerde Kerk. Toen in 1892 het grootste deel daarvan samensmolt met de uit de Doleantie van Abraham Kuyper voortgekomen kerken, lieten drie gemeenten -te Noordeloos, Teuge en Zierikzee- weten om principiële redenen niet met deze vereniging mee te kunnen gaan. Zij zetten de Chr. Geref. Kerk voort. In 1947 veranderde het kerkverband zijn naam in Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De CGK telden per 1 januari 2007 74.874 (doop)leden en 184 gemeenten.

BIDSTOND: De generale synode 2007 wordt vanavond voorafgegaan door een bidstond in het kerkgebouw van de roepende kerk, de christelijke gereformeerde kerk te Sliedrecht (Beth-El). Deze wordt geleid door de voorzitter van de laatstgehouden synode, ds. J. Westerink te Urk.

ROEPENDE KERK: De roepende kerk, die elke drie jaar wisselt, roept de generale synode samen. Drie jaar geleden was de roepende kerk de cgk Utrecht-West. Dit jaar is de roepende kerk de cgk Sliedrecht (Beth-El).

GENERALE SYNODE: De generale synode van de CGK (de breedste vergadering van het kerkverband) telt 52 afgevaardigden. Zij zijn er namens de vier particuliere synodes (PS'en): de PS van het noorden, van het oosten, van het westen en van het zuiden. Van deze 52 afgevaardigden zijn er 24 (4x6) predikant en 24 (4x6) ouderling. Ook zijn er vier diakenen: uit iedere PS één.

MODERAMEN: De 52 afgevaardigden kiezen morgen uit hun midden een zogeheten moderamen. Dit zal de komende tijd fungeren als het dagelijks bestuur van de synode. Het moderamen bestaat uit vier leden: de voorzitter (preses), de tweede voorzitter (assessor), de eerste scriba en de tweede scriba. Het moderamen stelt onder meer de agenda op voor de synodevergaderingen.

PRESES: De preses leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid is die taak voorbehouden aan de tweede voorzitter (assessor). In de periode tussen twee generale synodes in is de preses aanspreekpunt voor bijvoorbeeld de media. Preses van de laatste generale synode was ds. J. Westerink. Dat betekent dat hij ditmaal geen preses kan worden.

PREADVISEURS: Om de synode zo nodig van advies te voorzien, zijn de zes hoogleraren van de Theologische Universiteit Apeldoorn beschikbaar als preadviseur.

VERGADERSTRUCTUUR: Op de synodevergaderingen worden de rapporten en voorstellen besproken van de verschillende deputaatschappen en commissies die door eerdere generale synodes zijn benoemd. De voorstellen voor besluitvorming door de synode worden voorbereid door commissies, gevormd uit de leden van de synode. Deze geven advies over een rapport. De afgevaardigden spreken hier vervolgens over. Al vergaderend wordt geprobeerd tot overeenstemming te komen, zo mogelijk met de grootst mogelijke meerderheid van stemmen. Lukt dit niet, of vooralsnog niet, dan gaat een voorstel terug naar de commissie, die zich er opnieuw over buigt en met een nieuw voorstel komt. Om het vergaderen te bespoedigen, wordt veel commissiewerk al voor aanvang van de eerste volle zittingsweek van de synode verricht. Deze zittingsweek is gepland in de eerste week van oktober.

INSTRUCTIE - Op de synode kan ook een instructie aan de orde komen. Het betreft dan een voorstel dat door een plaatselijke kerkenraad op de classis is gebracht en vervolgens via de particuliere synode op de generale synode is terechtgekomen. Op de komende synode zal een instructie van de particuliere synode van het noorden inzake homofilie worden behandeld.

VERGADERPLAATS: De generale synode van de CGK vergadert, om praktische redenen, in de Oenenburgkerk in Nunspeet. Alleen de eerste vergaderdag, morgen, heeft plaats in het kerkgebouw van de roepende kerk, de christelijke gereformeerde kerk te Sliedrecht (Beth-El).

VERGADERFREQUENTIE: De generale synode vergadert in principe om de drie jaar. Daarvoor wordt ruim de tijd uitgetrokken. Dit jaar zijn de volgende data gereserveerd: vrijdag 31 augustus 2007 om 10.00 uur, en vervolgens van dinsdag 2 oktober t/m vrijdag 5 oktober; van dinsdag 23 oktober t/m vrijdag 26 oktober; van dinsdag 20 november t/m vrijdag 23 november en, indien nodig, van dinsdag 11 december t/m vrijdag 14 december.

TOEGANKELIJKHEID: De vergaderingen van de generale synode van de CGK zijn algemeen toegankelijk. Wanneer over personen gesproken wordt, gaat de synode "in comité". De vergadering wordt dan achter gesloten deuren voortgezet. De besloten zittingen kunnen overigens ook op andere zaken betrekking hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.