+ Meer informatie

Nog geen verbouwing van bejaardentehuis

Raad Waddinxveen wil goedkoper plan

2 minuten leestijd

WADDINXVEEN — De geneenteraad heeft nog geen belissing genomen over het in.Tijpende verbouwingsplan 'an het bejaardentehuis Sou)urgh aan de Prins Bernhardaan. De raadsleden bleken hui'erlg voor de financiële consejuenties. De verzorgingsprijs ter persoon per maand zal na Ie verbouwing 2745 gulden beIragen. Voor 1981 is dit bedrag 946 gulden.

Volgens de Algemene bijstandswet blijft de gemeente na het gereedkomen van de verbouwing van Souburgh in 1984 zitten met een bijdrage van circa 150.000 gulden per jaar en dat vond de raad wel wat veel. B en w kregen de opdracht van de raad om de problemen met het bestuur van de stichting van Souburgh te bespreken. Nieuwbouw en renovatie kosten 9,8 miljoen gulden en de gemeenteraad werd gevraagd zich garant tê stellen voor de te sluiten lening.

Het CDA zou minder bezwaren tegen een verzwaring van de lasten voor de gemeente hebben als het aantal bedden in Souburgh Mag worden uitgebreid, maar daar is de provincie tegen. Het SGP/GPV/HKV-raadslid A. van Doom betreurde het ten zeerste dat door de raad nog geen beslissing werd genomen. Mede als voorzitter van de stichting van Souburgh wees hij erop dat de provincie heeft gewezen op de noodzaak van renovatie omdat het bejaardenhuis sterk verouderd is en niet meer aan de eisen voldoet.

De PvdA'er D. Lont zou graag zien dat het stichtingsbestuur bij het voorstellen tot versoberingen zou komen. B en w bepleiten het doorgaan van de renovatieplannen omdat er nauwelijks alternatieven aanwezig zijn.

Er zal dan wel binnen de begroting ruimte worden geschapen om de extra lasten te kunnen opvangen. De roep om alternatieven plannen van met name de PvdA en CDA werd door hfet college gehonoreerd. B en W hielden het voorstel twee maanden aan. In die periode zal aan de rapportage worden gewerkt, met daarin een opsomming van de mogelijkheden en hun consequenties. De kosten voor de vervaardiging van deze nota bedragen 30.000 gulden. Ook de lasten die Waddinxveen op zich neemt door mee te werken aan de verbouwing (de gemeente zal ongeveer 150.000 gulden per jaar moeten bijdragen) hebben tot veel kritiek vanuit de raad geleid. Het gemeentebestuur is namelijk pas laat bij de plannen betrokken en voor die 1,5 ton is nog geen dekking in de begroting gevonden. De raadsleden wilden er in meerderheid nog niet in meegaan in het voorstel van b. en w. In de vergadering van juni zal dit agendapunt uitvoerig worden besproken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.