+ Meer informatie

AAN ONZE MILITAIREN.

2 minuten leestijd

In aansluiting op ons artikeltje over de vaccinatie in ons nummer van ló Augustus ontvingen - we van bevoegde zijde machtiging om de volgende LEGERORDER (1941 nr. 7) te publiceeren, waaruit blijkt, dat niemand Uwer gedwongen kan worden zich te laten vaccineeren.

MINISTRIEELE BESCHIKKING

van 13 November 1941, 1ste Afdeeling nr. 1.

Weigering vaccinatie.

Militairen, die weigeren zich te laten vaccineeren tegen typhus, paratyphus en tetanus, moeten de volgende verklaring teekenen :

Ondergeteekende, de--verklaart hiermede, dat hij vaccinatie tegen typhus, paratyphus en tetanus geweigerd heeft, niettegenstaande hem er bij herhaling door een officier van gezondheid op is gewezen, dat zijn weigering ernstig het verkrijgen en verspreiden der voornoemde besmettelijke ziekten kan veroorzaken met alle gevolgen van dien.

Deze verklaring wordt geteekend in drievoud. Eén exemplaar wordt opgelegd bij den chef van den geneeskundigen dienst der landmacht, één bij den betrokken commandant, terwijl één exemplaar wordt uitgereikt aan den betreffenden militair.

Bovendien wordt van de weigering aanteekening gehouden in het „paybook", eventueel zakboekje, van dien militair.

De aanschrijving van den Minister van Defensie van 1 Mei 1941, Afdeeling IX, nr. 3, komt hierdoor te vervallen.

Bewaar dit zorgvuldig en maak er zoo noodig gebruik van.

Indien er zijn onder onze militairen of onder de ouders onzer militairen die met vragen zitten over militaire zaken (bijv. in verband met de uitzending naar Indië of anderszins), laten deze dan schrijven aan het volgende adres : Aan'KRIJGSMAN, p/a Redactie „Daniël", Heereweg 294, LISSE. Deze brieven worden dan door de redactie doorgezonden naar een deskundigen medewerker, die krachtens zijn positie bevoegd is om over deze zaken te oordeelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.