+ Meer informatie

Goede financiële positie voor provincie Utrecht

Alleen zuiveringsrechten omhoog in 1991

2 minuten leestijd

UTRECHT — Opnieuw houden Gedeputeerde Staten van Utrecht op de begroting voor het komende jaar meer geld over dan was voorzien. Dat is voornamelijk te danken aan hogere inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting, een achterhaalde reservering voor bejaardenoorden en andere vrijkomende middelen. Niet al het vrijkomende geld wordt in het komende jaar uitgegeven voor nieuw beleid. Er wordt onder meer ongeveer 5,5 miljoen gulden gereserveerd voor de nieuwbouw van het Utrechtse provinciehuis.

Hoewel er gesproken kan worden van een gunstige liquiditeitspositie van de provincie, wil gedeputeerde J. Hoekstra van financiën niet spreken van „de rijke provincie Utrecht". ,.Een groot deel van onze kapitaalswerken hebben we moeten financieren met geleend geld. De rente daarvan is hoog en drukt zwaar op onze begroting". Zo zal er dit jaar bij de wegenbouw bijna twee keer zo veel geld uitgegeven moeten worden aan rente als aan investeringen. Overigens wordt de financiële positie van de provincie enigszins geflatteerd door de 15,7 miljoen gulden extra opbrengsten uit de energiefusie van diverse energiebedrijven in de REMU. Om van de hoge rentebetalingen af te komen, gaat de provincie in de toekomst goedkope leningen aan om de oude en duurdere leningen af te lossen.

Omdat de inkomsten uit de motorrijtuigenbelasting in de toekomst zullen stijgen door de toename van het aantal auto's zijn Gedeputeerde Staten niet van plan de heffing op het autobezit, de zogenaamde opcenten, te verhogen. De ruimte die men hier nog voor heeft (ongeveer zeven miljoen gulden) bewaart men liever als appeltje voor de dorst.

Terugdringing

Overigens streeft de provincie naar een terugdringing van de automobiliteit. Men probeert dit onder andere te bereiken door het komende jaar minder geld uit te geven voor het beheer van de provinciale wegen en meer geld voor het oplossen van de knelpunten in de fietspadenstructuur en het openbaar vervoer. GS willen proberen door middel van het bieden van een goed openbaar-vervoernet de automobilist daadwerkelijk uit de auto te krijgen.

Het bestrijden van muskusratten in de provincie is voor het college een punt van voortdurende zorg. Hoewel er jaarlijks reeds zo'n 70.000 ratten worden gevangen, wil men het aantal vangers het komende jaar uitbreiden tot 34. Daarnaast wil men bij pieken op tijdelijke plaatsen extra vangers inschakelen. Voor dit doel heeft men een bedrag van 160.000 gulden gereserveerd. Op jaarbasis kosten de muskusratten de provincie al ruim 1,5 miljoen gulden.

Ook aan zuiveringsrechten is de provincie het komende jaar meer geld kwijt. Daarom heeft het college gemeend de zuiveringsrechten het komende jaar te moeten verhogen met 8,5 procent tot ruim 210 gulden per gezin.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.