+ Meer informatie

PETRUS IN DE ZAAL

2 minuten leestijd

Zo stond de Godsheld voor den Rechter In 't stille nacht'lijk uur, En zien wij daar de Pleitbeslechter; Ook Petrus staat bij 't vuur. Hij wil de afloop van de zaken Aanschouwen als een man, Om spoedig in het net te raken, Zijn ziel als in de ban.

Een dienstmaagd doet zijn ijver dalen, „Ook gij-gij waart met Hem", Hoort hij tot driemaal toe herhalen. Nu zit hij in de klem. Ontkent Hem als zijn Heer en Koning, „Ik ken die Mens toch niet, " Was zijne taal in deze woning, En stort zich in 't verdriet.

Al aanstonds doet de haan zich horen, En Petrus vlucht van daar, Dat kraaien treft met kracht zijn oren, Nu ziet hij zijn gevaar. Hjj is gevallen in de zonden, Naar 't Woord van zijne Heer, Dit doet hem voelen zijne wonden, Werpt hem in 't stof terneer.

PETRUS BUITEN DE ZAAL

Zo vlucht dan Petrus zwaar beladen, Ter zaal uit in dit nacht'lijk uur, Zijn ziel verwoest door zijne daden, Ontvlucht de zaal, ontvlucht het vuur.

Zijn ziel vervuld Met zondeschuld Vlucht nu naar buiten. Om in de nacht Zijn wee en klacht Voor zijne Maker te ontsluiten.

Ja Petrus is nu diep gevallen, De vijand fieeft hem overmand. De krijgstrompet was reeds aan 't schallen, Besloten in e®n helse band, Moet Petrus gaan, Met schuld belaan, In smartvol wenen En onze held Verliet het veld, En donker was het om hem henen.

Maar eeuwig dank voor Gods Genade Zijn Meester zag nog op hem neer, Zijn liefde kwam hem nu te stade, Dat dierbaar oog van zijne Heer' 't Was Jezus' lust De ware rust Hem te bereiden. En Petrus zal, Na deze val, Toch zeker 's Heeren kudde weiden.

Door eigenwaan was hij bezweken, Maar wordt bewaard door 's Heeren kracht, Om dra het hoofd weer op te steken, Als Jezus' lijden is volbracht. Want zijne Heer Zag op hem neer Met mededogen, En Jezus' hart Voelt Petrus' smart, En zal hem ook weldra verhogen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.