+ Meer informatie

Vulkaanuitbarsting over landbouwbeleid verwacht

Bukman wijst voorstel MacSharry af

2 minuten leestijd

WAGENINGEN - Minister Bukman van landbouw venvacht nog heftiger discussies in de EG over de aanpassing van het landbouwbeleid. „Nu rookt de vulkaan alleen nog maar een beetje, maar in de tweede helft van dit jaar zal hij tot een uitbarsting komen".

De bewindsman zei dit gisteren in een toespraak bij de opening van het accountantskantoor van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) in Wageningen. Bukman gaf duidelijk aan dat hij niets moet hebben van de voorstellen van EG-landbouwcommissaris MacSharry. In zijn voorstellen stelt MacSharry dat de EG moet streven naar het behoud van zo veel mogelijk boeren op het platteland. Daarnaast moet er volgens hem een herverdeling van de landbouwuitgaven komen ten gunste van de kleine boer.

Bukman wijst deze voorstellen af, omdat ze strijdig zijn met de fundamenten van het EG-landbouwbeleid. „De weg die MacSharry wil inslaan is onbegaanbaar, want zijn voorstellen komen neer op een premie voor ondoelmatig werken. Bovendien zijn de kosten van de voorstellen van MacSharry hoger dan die van het huidige beleid, en dat staat haaks op een van de belangrijkste doelstellingen van het EG-landbouwbeleid, te weten „het bevorderen van een doelmatige landbouw"", aldus de bewindsman.

Ondanks het afwijzen van de voorstellen van MacSharry wil Bukman zeker niet alles bij het oude laten. „De landbouwuitgaven moeten omlaag, want de overschotten groeien weer sterk en daardoor dreigen de kosten voor het landbouwbeleid fors uit de hand te lopen. Er moeten dan ook snel beslissingen worden genomen".

Een extra argument om maatregelen te nemen vormen de GATT-on

Zeer gevaarlijk

Er wordt momenteel in de EG veel gediscussieerd over de bijstelling van het landbouwbeleid. Uiterlijk dit najaar moeten er knopen worden doorgehakt en Bukman verwacht dan ook dat de discussie gezien de tegenstellingen tot een uitbarsting zal komen. Nederland kan in de discussie een belangrijke rpl spelen, omdat ons land het komende halfjaar voorzifter is van de EG.

Bukman zal er in de onderhandelingen alles aan doen om de uitgangspunten van het EG-landbouwbeleid overeind te houden. Hij vindt dat het probleem van de hoge uitgaven moet worden aangepakt door een geleidelijke vermindering van de prijssteun van de produkten. Daarnaast vindt hij dat het markt- en prijsbeleid globaal van karakter moet blijven, omdat een prijsdifferentiatie tussen gebieden zeer gevaarlijk is. Kortom, het hele beleid dient er op gericht te zijn de marktoriëntatie in de landbouw te versterken, aldus de bewindsman.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.