+ Meer informatie

Aantal asielaanvragen vertoont stijgende trend

Kosto claimt 51 miljoen gulden extra

2 minuten leestijd

DEN HAAG - Staatssecretaris Kosto (Justitie) heeft 51 mil joen gulden extra nodig om liet toenemende aantal asielaanvragen te kunnen verwerken. De directie vreemdelingenzaken van het ministerie zal dit jaar, als de stijgende trend doorzet, 27.000 tot 30.000 asielaanvragen te behandelen krijgen, terwijl de capaciteit van de directie toereikend is voor 20.000 aanvragen.

Kosto zei dit gistermiddag bij de presentatie van het jaarverslag 1992 van de directie vreemdelingenzaken. Volgens de staatssecretaris is zijn verzoek om extra geld al bij het kabinet in behandeling. Met het door Kosto gevraagde extra geld kan de capaciteit van de directie worden opgeschroefd tot verwerking van 25.000 aanvragen. be staatssecretaris zei gisteren die capaciteit minimaal nodig te hebben om alle aanvragen binnen de in de wet gestelde termijnen te kunnen afhandelen. Directeur Nawijn van vreemdelingenzaken meende gisteren dat er ook wel wat „lucht" kan worden geschapen door een zekere rangorde in de binnengekomen asielverzoeken aan te brengen. Daarnaast moeten afspraken tussen de EG-landen voorkomen dat er oneigenlijke asielaanvragen in behandeUng worden genomen. Nawijn wees daarbij op de 6000 „gatechecks", controles op de vliegvelden aan de slurven van de vliegtuigen, die vorig jaar zijn uitgevoerd.

„Opstuwing''

Volgens Kosto zal ook minister D'Ancona van welzijn, volksgezondheid en cultuur, die belast is met de opvang van asielzoekers, bij het kabinet een verzoek om extra geld indienen. Ambtenaren van Justitie en WVC bestuderen op dit moment met hun collega's van Financiën hoeveel geld er volgend jaar nodig is.

De staatssecretaris meent dat de „opstuwing" van de ongeveer 10.000 asielzoekers, die momenteel in opvangcentra verblijven en maar niet kunnen doorstromen naar zelfstandige woonruimten, een „bedreiging vormt voor een succesvol opvangbeleid". Dus moet staatssecretaris Heerma van VROM aan het werk om extra woonruimte voor de doorstromende asielzoekers te bemachtigen.

Geen jacht

Kosto zei gistermiddag dat Justitie geen jacht maakt op illegale vreemdeUngen. Het ontmoedigingsbeleid van Justitie -waardoor allerlei voorzieningen in ons land voor illegalen onbereikbaar zijn- moet hen ertoe brengen dat zij vrijwillig vertrekken, aldus de staatssecretaris. Illegalen, die bij controle van tuinbouwbedrijven en naaiateliers worden aangetroffen, worden „natuurlijk wel aangehouden".

Vorig jaar zijn er in ons land 20.346 asielaanvragen ingediend. De top-vier daarvan vrordt gevormd door asielzoekers uit het voormalige Joegoslavië (2733), Sri Lanka (1821), Iran (1726) en Somalië (1710). Over ruim 32.000 asielverzoeken is een beslissing genomen. Bijna 5000 vreemdelingen werden toegelaten als vreemdelingen en kregen de A-status, 6900 werden niet toegelaten als vreemdelingen, maar kregen een verblijfsvergunning op humanitaire gronden. Ruim 20.000 aanvragers werden afgewezen. Zij moesten Nederland weer verlaten. Daarnaast zijn 21.189 vreemdelingen uit ons land verwijderd, onder wie 7534 asielzoekers en 13.655 mensen die geen asiel hadden aangevraagd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.