+ Meer informatie

Aller medewerking gevraagd voor de diakenenconferentie 1964

3 minuten leestijd

In ons vorige nummer hebben wij reeds het een en ander geschreven over deze bijzondere conferentie. Het zal niet mogelijk zijn in het aprilnummer op deze samenkomst te attenderen, dus is dit dan tevens een laatste opwekking, zo er nog een opwekking nodig is!

Ons Comité rekent op ± 250 conferentiegangers, maar het zou ons niet verbazen als het dubbele aantal ditmaal komt gezien de belangrijkheid van het gespreks-onderwerp.

Onze deputaten voor Algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden bevelen deze Conferentie ten zeerste aan, omdat het onderwerp, de Algemene Bijstandwet, een uiterst actueel onderwerp is, waar elke diaken mee te maken krijgt met ingang van 1 januari ’65.

We willen hier met nadruk wijzen op het rapport van deputaten, dat inmiddels de kerkeraad heeft bereikt. Deputaten hebben elke kerkeraad 4 exemplaren extra gestuurd voor de diakenen, en zijn bereid meer exemplaren van dit rapport op aanvraag u toe te zenden.

Laat dit deputatenrapport de leidraad zijn voor uw voorstudie broeders, en kom dan naar Apeldoorn met uw serie vragen die over dit onderwerp en uw kring gesteld zijn. De referent Ds. Brienen heeft een uitgebreide schets opgesteld. Ook deze zal u helpen bij uw vóórbespreking op de diaconie. (Deze schets is ook in dit nummer opgenomen).

Ook de broeders predikanten hebben (als Voorzitter der kerkeraad) met dit onderwerp te maken evenals de ouderlingen. En voorts worden onze mensen in het Maatschappelijke Werk uitgenodigd, want ook hun arbeid heeft te maken met wat in deze nieuwe wet omschreven staat.

We schreven het de vorige maal al; deze conferentie zal een geheel ander karakter moeten hebben dan vorige conferenties.

Dit moge u blijken uit het volgende tijdschema voor onze samenkomst van 16 april.

10.30 uur opening der conferentie.

10.45 uur Referaat (of toelichting op de stellingen) door Ds. T. Brienen.

11.30-1 uur: Sectiebespreking (in 10 a 12 groepen).

1-2 uur Pauze

2 uur Heropening Conferentie en mededelingen.

2.15-3.30 uur Algemene bespreking (n.a.v. de sectierapporten).

3.30-4.15 uur Samenvatting (en bespreking daarvan).

4.15 uur Sluiting door Ds. W. H. Velema van Leiden.

U ziet dus dat er gewerkt zal moeten worden en we hopen dit vooral in de secties te bereiken.

Met de sectie voorzitter zal vooraf een bespreking gehouden worden en wel op 15 april ’s avonds van 8-10 uur.

Het ligt in de bedoeling dat iedere conferentieganger bij de ingang van de kerk de presentielijst tekent, en een nummer in ontvangst neemt waarop zijn sectie met plaats van sectiesamenkomst vermeld staat.

Voor hen die dit wensen is er gelegenheid een lunchpakket te ontvangen; men dient zich hiervoor op te geven door middel van de kaart die bij de agenda ingesloten aan de diaconie is toegezonden.

U wilt wel voor tijdige verzending van de kaart zorgdragen, dit is zeer belangrijk vooral deze keer!

Nu nog een belangrijk punt en dat is de verrekening der reiskosten en de betaling der aanslag. Broeders hiervoor graag uw bijzondere medewerking. Dit alles moet vóór de aanvang der conferentie gebeuren!

In de pauze is daarvoor ditmaal absoluut geen tijd! We rekenen op aller bijzondere medewerking. Oorspronkelijk is even gedacht aan een 2 daagse Conferentie gezien de betekenis van het onderwerp. Ons Comité durfde echter deze stap niet te doen, maar daarom is het wel zaak dat op één dag zoveel mogelijk gewerkt wordt.

Het is dan ook een echte „werk conferentie” waartoe u nu opgeroepen wordt! Zullen we het daarop houden?

God geve ons een goede samenkomst en een gezegende dag met elkaar!

Tot 16 april dan D.V.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.