+ Meer informatie

^bijeenkomsten steeds meerbezwa ren

Provincie overspoeld met reakties

2 minuten leestijd

fé treden verkiest de PvdA bijeenkomsten in het beschermende milieu van de eigen heerscharen. Aan de hand van kaarten ^ordt de toegang tot de bijeenkomsten geselecteerd en bovendien kan er niet met de inleiders worden gediscussieerd en kuni^n er geen vragen gesteld worden. ;-Deze kritiek op de verkiezingsCiimpagne van de PvdA ventileerde liet WD-Tweede-kamerlid EvenMuis donderdagavond op een si^réekbeurt in Joure. >Evenhuis vindt, dat de PvdA op déze wijze wel een zeer ouderwetse Wrkiezingscampagne voert. Vol^ns Evenhuis gebeurt bij de PvdA op de „grote Den Uyl-bijeenkomsïen" ongeveer het volgende. Eerst fömen er enkele sprekers aan het w/}ord, bijvoorbeeld Van Dam en Van Tifiijn en tenslotte komt Den Uyl zélf aan bod. Het geheel wordt afge\;Hsseld met een muziekje, aldus SVetthuis. Maar de kern van het geIleel is volgens hem dat de socialisten bang zijn voor een echte ontmoeting met de kiezers. Blijkbaar wil 9en Uyl de kiezers niet echt tegeijioet treden of him verantwoording afleggen. ', blematiek de komende week opnieuw bij minister De Ruiter van Justitie aansnijden. Die had Nijhof bij een eerder verzoek al toegezegd dat het openbaar ministerie om een straffer vervolgingsbeleid gevraagd zou worden.

duidelijk zeggen

De verkiezingsbijeenkomst stond .'%•-•' ook in de belangstelling van de acssTlHat*! JfeG tiegroep „Het Oude Westen", die de uitnodiging voor deze bijeenkomst discriminerend vond. Daarin werd gesteld dat het leven in de oude stadswijken van de grote steden onaangenaam is geworden. Gesuggereerd werd dat de grote groepen buitenlanders en de drugshandel in die wijken daar belangrijke oorzaken van zouden zijn.

Veruit de meeste bezwaren kwamen binnen bij de provincie Zuid-Holland, die vier hoofdstembureaus binnen zijn • grenzen heeft. Leiden en Rotterdam lieten de lijst van de Volksunie niet toe. Leiden weigerde bovendien ook de lijst van de Centrumpartij. De partijen zijn tégen die beslissingen bij Gedeputeerde Staten in beroep gegaan- Individuele kiezers, actiegroepen en politieke partijen hebben het provinciebestuur gevraagd om Volksunie en Centrumpartij ook niet te laten meedoen in de kieskringen Dordrecht en Den Haag en voor wat de Centrumpartij betreft Rotterdam.

In Friesland tekenden in totaal 26 kiezers beroep aan tegen het besluit van het hoofdstembureau Leeuwarden om de lijsten van Volksimie en Centrumpartij geldig te verklaren. Bij het provinciaal bestuur van Overijssel kwamen 83 beroepsschriften gericht tegen de deelneming van deze partijen aan de verkiezingen binnen. In Gelderland maakten kiezers bezwaar tegen de beslissing van de hoofdstembureaus Amhem en Nijmegen om de lijst van de Volksunie geldig te verklaren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.