+ Meer informatie

Hogere prijzen op varkensbeurs

Situatie onoverzichtelijk

3 minuten leestijd

VLEUTEN — Nadat op 8 mei de varkensbeurs in Vleuten een hogere verwachtingsnotering had gepubliceerd en in de week tot

Zij hebben de bewindsman speciaal evraagd zijn persoonlijke invloed aan ; wenden om het afgebroken overleg issen de Amerikaanse eigenaar van et bedrijf Claneil Enterprise en de po;ntiële koper, een Arabische belegingsgroep, weer op gang te helpen. Dat overleg is onlangs door Claneil interprise om onduidelijke redenen afebroken. Remington Rand heeft al geuime tijd uitstel van betaling. De curajr liet vorige week weten het faillisselent te zullen aanvragen als voor 20 lei het overleg niet is heropend. Sluiing van het bedrijf betekent dat de 850

rérknemers hun 'baan verliezen, even- 15 mei de varkensprijzeu aanvankelijk zelfs nog verder uitliepen !ngs^dn^r"lf It^o'^yt^rk: dau de verwachtlngsnotering in Vleuten aangaf, hebben middenlaats die ook aan Remington Rand Ie- weeks de groot-siachtenjeu c.a. huu roepprijzen ook verhoogd.
ert. Alleen de NCB handhaafde haar

Goede toekomst

roepprijs op ƒ3,70 (70/85 kg). De
Het personeel heeft sedert vorige feek woensdag het bedrijf bezet om te oorkomen dat het ontmanteld wordt. )eze actie wordt gesteund door de bonén. Politieke partijen, de regionale en laatselijke overheid hebben al eerder en beroep op mini-'ter Van Aardenne edaan om alles in het werk te stellen et bedrijf te redden. Remington Rand eeft, daar is iedereen het over eens, belist goede toekomstmogelijkheden, ds het bedrijf in andere handen zou HVOA verhoogde met 3 cent tot ƒ3,70 (65/90 kg); de VAK met 5 cent tot ƒ 3,74 (79/90 kg); NVC met 7 cent tot ƒ 3,79 (70/90 kg); Vagrocon met 5 cent tot ƒ3,85 (70/90 kg) en de Oostgroep met 8 cent tot ƒ 3,78 (79/90 kg), alles voor geslachte varkens kl. E. op basis van afmestbedrijven.

De situatie is nog wat onoverzichtelijk. Er is een aantal factoren die duidelijk invloed op de markt hebben.

Daar is het betrekkelijk kleine aanbod, de goede vraag uit o.a. Duitsland, de oplopende markt in Frankrijk en de beëindiging van de staking in Denemarken. Door de stakingen daar is er een achterstand ontstaan van 700.000 6,50-8,40; 2e kw. ƒ 5,70-7,45; 3e kw. ƒ 4,90-6,90; worstkoeien ƒ 4,60-6,50; stieren Ie kw, ƒ 6,30-8,55; 2e kw. ƒ 6,00-7,85. Gemeste kalveren Ie kw. ƒ 6,60-7,00; 2e kw. ƒ 6,40-6,60; 3e kw. ƒ 5,50-6,50.

De uitvoer van rundvlees blijft omvangrijk met 4053 ton in de week tot 15 mei, toen 2737 ton naar derde landen ging. Aan kalfsvlees werd die week 2540 ton uitgevoerd. Ook de uitvoer van" levende kalveren blijft omvangrijk.

Uitgevoerd werden 7082 mestk,alveren, waarvan 4762 naar Italië en 2320 naar Duitsland, waarheen ook nog 778 nuchteren kalveren werden uitgevoerd. De markt voor gebruiksvee was ongeveer prijshoudend, terwijl voor fok- en mestkalveren wat hogere prijzen werden besteed.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.