+ Meer informatie

Doopsgezinden in zee met IKV-campagne

Voolstra: geen constantinisme

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Het hoogste beleidsorgaan in de Doopsgezinde Broederschap, de broederschapsvergadering, heeft zaterdag te Rotterdam drs. J. P. Jacobszoon, Doopsgezind predikant te Haarlem, benoemd tot docent aan het Doopsgezind seminarie.

De voordracht voor de opvolging van prof. mr. dr. J. A. Oosterbaan (geloofs- en zedeleer) behaalde niet de vereiste 70 stemmen (de helft van de 139 zitting hebbende leden). Van de 93 aanwezige leden brachten 60 hun stem uit op nummer 1 van de voordracht, ds. Sj. Voolstra te Eindhoven.

Voolstra geldt in de Doopsgezinde Broederschap, die gerekend wordt te behoren tot de historische vredeskerken, als een fervent pleitbezorger van een radicaal vredesgetuigenis. „De Doopsgezinde Gemeenten in Nederland moeten weer belichamingen worden van een revolutionaire, geweldloze liefde," schreef hij onder de titel „vredeskerk of geen kerk" in het Doopsgezinde jaarboekje van 1979.

Kortgeleden verweet hij, met nog enkele vertegenwoordigers van de Doperse traditie, het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) „progressief constantinisme". Zolang christenen zich een politiek doel blijven stellen waaraan het volk of de staat zich dienen te conformeren, bewegen ze zich langs constantijnse paden, hoe christelijk en wenselijk dat doel ook is, schreven ze aan het IKV. Onder constantinisme verstaat men het samenvallen van kerk en staat.

Vredesberaad
De broederschapsvergadering ging, met zeven stemmen tegen, akkoord met het voorstel in het najaar de IKV-campagne „help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" in de gemeenten aan de orde te stellen. In de voorjaarsvergadering van 1982 zullen de resultaten daarvan besproken worden, waarna het gesprek met het IKV wordt afgerond.

Het IKV heeft de ledenkerken instemming met de campagne gevraagd. Formeel hebben de Quakers en (met meer of minder voorbehoud) de Remonstranten, Oud-katholieken en Lutheranen hiermee ingestemd.

Inhoudelijk heeft de Nederlandse Hervormde Kerk, met de afwijzing van gebruik en bezit van kernwapens, zich achter de IKV-campagne geschaard.

Mr. L. ter Braake, gemeente Bussum, waarschuwde de vergadering dat zij de Doopsgezinde Broederschap tot een politieke actiegroep verlaagt, indien de richting van het IKV wordt gevolgd. „Politieke uitspraken betekenen het einde van de Broederschap".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.