+ Meer informatie

Verkeersregels in noorden van West-Europa

3 minuten leestijd

West-Duitsland

Doordat Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland door het wegverkeer slechts kunnen worden bereikt via Duitsland is het uiteraard ook van belang bekend te zijn met één en ander omtrent het doorreisland West-Duitsland,

Daar heeft alle verkeer van rechts voorrang, uitgezonderd op voorrangswegen. Van 1 maart 1971 af gaat ook op verkeerspleinen — als bij ons — verkeer van rechts voor. Maximumsnelheid binnen de bebouwde kom 50 km, daar buiten alleen voor voertuigen met aanhanger 80 km. Met aanhanger buiten de bebouwde kom bij gesloten overweg stoppen op plm. 80 m voor de overweg. gebruik van alcohol is verboden en wordt streng gestraft.

Denemarken

Zowel in als buiten de steden heeft verkeer op de hoofdwegen en hoofdstraten voorrang op verkeer van secundaire wegen of zijstraten. Door onderbroken stopstrepen wordt aangegeven dat het verkeer op de te kruisen weg voorrang heeft. Alleen op feestdagen en tijdens hoogzomer geldt een max. snelheid van 80 km op gewone en 100 km op snelwegen, hetgeen niet altijd door borden is aangegeven. In het centrum van Kopenhagen is het parkeren beperkt tot 1 uur, wat niet door borden is aangegeven. Bij' overtreding van het parkeerverbod in het algemeen neemt de politie het voertuig mee en kunt u dat slechts terug krijgen na betaling van hoge sleep- en stallingskosten.

Noorwegen

Verkeer van rechts gaat voor, ook langzaam verkeer, tenzij door borden aangegeven. Max. snelheid 50 km. in, 80 km buiten de bebouwde kom. Parkeren is in het centrum van Oslo tussen 8-17 uur slechts gedurende een half uur toegestaan. In de bebouwde kom is het voor bestuurders van motorrijtuigen verboden te roken. Rijden na het gebruik van alcohol is verboden en wordt streng gestraft.

Zweden

Verkeer van rechts heeft voorrang, uitgezonderd op voorrangswegen, autowegen en hoofdwegen, door borden aangegeven. Max. snelheid 50 km in, 90 km buiten de bebouwde kom; op autowegen 130 km. Voor aanhangers met remmen 70 km, zonder remmen 40 km max. snelheid. Parkeren is verboden waar een doorlopende streep de rijstroken markeert. In Stockholm zijn de parkeerbeperkingen aangegeven op bordjes bij elk huizenblok waar beperkingen gelden.

Finland

In de bebouwde kom heeft het verkeer van rechts voorrang, daarbuiten het verkeer op de hoofdwegen. Max. snelheid in de bebouwde kom 50 km, daarbuiten alleen voor auto's met aanhanger 60 km. Parkeren verboden op minder dan 2 m van ingangen en binnen 15 m'van bus- of tramhalte, tevens bij dubbele doorlopende strepen op de rijbaan en waar een inhaalverbod geldt. Een personenauto mag slechts een één-assige aanhangwagen trekken.

Groot - Brittannië en Ierland

Links-houden Rechts-Inhalen!

Er is geen voorrangsregel, doch in de praktijk geeft het verkeer op secundaire wegen voorrang aan het verkeer op hoofdwegen. Anders dan bij ons, heeft bij een T-kruising het rechtdoorgaande verkeer altijd voorrang. Alle verkeer op verkeerspleinen heeft voorrang. Snelverkeer en langzaamverkeer hebben gelijke rechten. (In Ierland heeft op gelijkwaardige wegen het verkeer van rechts voorrang. Overigens als in Engeland). Inhalen wordt aangegeven met geluids- of lichtsignalen.

Met de auto naar Groot-Brittannië betekent met het oog op het daar linkshouden een groot risico voor wie zich daaraan slechts als vakantieganger gaat wagen. Wees u van dat risico bewust. Maak dan liever in Ierland een steeds meer ingebrulk kómend reisje per huif

VEILIG UIT EN THUIS!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.