+ Meer informatie

Voor de jeugd

4 minuten leestijd

Baste Jongelui!

Ik ga er van uit, dat jullie deze stukken steeds getrouw lezen. En dan ben je tot de konklusie gekomen, dat je met de wereld niet mee moogt doen, hoe moeilijk dit ook is. Want dat is strijden tegen God. Wie een vriend der wereld is, die wordt een vijand van God genaamd. Ik geloof niet, dat iemand van jullie zal denken het uiteindelijk daarvan te zullen kunnen winnen.

Je moogt ook geen neutrale houding aan nemen, dat is in Niemandsland verkeren. Want dat is niet minder gevaarlijk, al is dit voor ons „vlees” wel het meest aantrekkelijk.

We moeten in de wereld — en daarmede kom ik tot die derde soort houding, die we al eerder als mogelijk stelden — positief zijn.

M.a.w. de wereld moet weten, dat we met haar niet mee willen doen omdat we, om Gods wil, met haar niet mee kunnen doen. God wil, dat we onszelf tegenover de wereld opstelien. Dat zijn we verplicht krachtens onze geboorte op de erve van het verbond.

De „erve van het verbond” dat is in deze wereld een apart terrein. Het is het terrein van de kerk.

Daar ben je in gedragen toen je nog heel jong was. Je wist er zelf niets van, maar het gebeurde. Je hebt toen het teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen. Dat is ook het teken en zegel van Gods genadeverbond. Dat is een zaak van niet te onderschatten betekenis.

O neen, ik zeg niet, dat het nu wel in orde is met je, omdat je gedoopt bent. Want dat is de Heilige Doop overschatten. En dat gebeurt ook. Dat gebeurt, helaas, maar al te veel. Men gaat dan rustig op zijn doop door, alsof men daardoor de genade zelf al deelachtig zou zijn. En zo is het niet. Voor het overschatten van de Doop moeten we ons dus wel wachten. Want het gedoopt zijn z.m. geeft geen garantie voor de zaligheid. Dat leert ons de bijbel duidelijk. En daar wil ik dan toch voor alle dingen maar onverkort aan vasthouden. Er staat in Marcus 16 : 16: Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, die zal verdoemd worden. Dit houdt dus in, dat het uiteindelijk op ’t geloof aan komt. En al zou je dan, bij wijze van spreken, duizend maal gedoopt zijn, en toch het geloof missen, dan ga je met een gedoopt voorhoofd voor eeuwig verloren.

Maar ik zeg ook niet, dat die doop nu helemaal niets te betekenen heeft. Want die zijn er, en ik moet weer zeggen: helaas, ook. Zij zeggen, als je niet uitverkoren bent en zolang je niet bekeerd bent, heeft de Doop niet de minste waarde. Je zoudt dan eigenlijk net zo goed niet gedoopt kunnen zijn.

Kijk, dat is een onderschatting van de Doop. En dat mag ook niet.

Zonder hier te gaan speculeren, wil ik eenvoudig mij maar houden, niet aan datgene wat voor mij en jullie verborgen is, maar aan wat God ons geopenbaard heeft. En dan geef ik bij voorbaat toe, dat er aan het eind nog wel onbegrijpelijke dingen overblijven zullen. Maar vergeet dan niet „een mens” te zijn, met een beperkt, eindig verstand.

En hoe zal nu een mens, met een beperkt, eindig verstand, ooit de grote, oneindige God, Wiens verstand geen getal is, (het is niet in cijfers uit te drukken) kunnen begrijpen. Ten deze denk ik, aan wat eens wijlen Prof. Wisse heeft gezegd: Wat ik nu met mijn verstand hier niet begrijpen kan, daarvan zegt mijn geloof, dat het bij God wel in orde is.

Wij moeten niet wijzer willen zijn dan God, en ons onderwerpen aan hetgeen geopenbaard is door God.

Slot volgt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.