+ Meer informatie

Wiegel: Geen vakbonden-heisa bij VVD-regerlngsdeelname

4 minuten leestijd

BEDUM — De heer H. Wiegel verwacht geen heisa van de vakbonden en geen toeneming van de burgerlijke ongehoorzaamheid als de VVD in de regering zou komen. Hij heeft dat gezegd tijdens het landbouwcongres van de kamercentrales Drenthe, Friesland en Groningen van de VVD, zaterdag in Marum (Gr.).

De heer Wiegel wees erop dat het huidige kabinet er nooit in is geslaagd een centraal akkoord van werkgevers en werknemers tot stand te brengen. Hetgeen in het verleden een regering van confessionelen en liberalen wel gelukte.

Voorts wordt in de kringen der vakbeweging het polarisatiebeleid meer en meer ingedamd. In dit verband wees de heer Wiegel op het conflict in de ondernemingsraad van de Hoogovens waarvoor een groep leden zich tegen de Iridustriebond NVV van Groenevelt heeft gekeerd.

De heer Wiegel wond er geen doekjes om dat de VVD met vroegere partners zou willen regeren.

,,Maar we hengelen er niet naar", zei hij. Als er verkiezingen zullen komen staat de VVD vermoedelijk op winst. Die winst moet waar worden gemaakt door regeringsdeelname. Maar met een ander VVD-program dan in 1971. Wij moeten onze beleidsdaden inbedden in de liberale principes. Er zal dan een lijst van mogelijke bewindslieden moeten worden samengesteld en voor elk departement moet een liberale bewindsman achter de hand staan. Elk ander kabinet dat na een paar jaar socialistisch bewind aantreedt zal eerst een paar jaar moeten puinruimen. De huidige minister-president zat met de voeten op tafel. Wij houden die op de grond, aldus de heer Wiegel. Het enige wat we moeten beloven is dat we ons best zullen doen.

Partners

De VVD wil met alle partners in de regering. Met confessionele partijen zijn er nu al gelijke lijnen van het beleid te constateren. Moeilijker is dat met de PvdA. Het kader van deze partij past niet meer bij zijn kiezers. De vroegere harde kern van de werknemers is daaruit verdwenen. Het huidige socialistisch kabinet is er niet voor de burgers, maar de burgers zijn er voor het kabinet. Moeten we allemaal door de nivellering onder andere in inkomen en onderwijs worden teruggedrongen tot de grauwe middelmaat, zo vroeg de heer Wiegel zich af. Hij wees polarisatie af en om het resultaat daarvan te weten te komen behoeft alleen maar het woord Amsterdam te vallen.

In West-Duitsland is wel samenwerking tussen liberalen en socialisten mogelijk. Niet omdat de liberalen, maar wel omdat de socialisten daar anders zijn dan hier.

Sprekende over het CDA meende de heer Wiegel dat dit alleen kan slagen als men een duidelijke politieke koers uitzet en daar ontbreekt het tot nu toe aan.

We gaan niet naar links, we gaan niet naar rechts, maar we gaan vooruit, zo besloot de heer Wiegel zijn betoog.

Aan het begin ervan wijdde hij enige woorden aan de omkoopaffaire van Lockheed. Hij hoopt dat de onderzoekcommissie van drie snel zal werken opdat de goede naam van de Prins der Nederlanden, die zich een goede Nederlander heeft betoond, komt vast te staan.

Verkiezingsprogram

Volgens het VVD-bestuurslid P. M. Blauw was het landbouwcongres in het Noorden bedoeld om bouwstenen aan te dragen voor het verkiezingsprogram.

Ir. H. Clevering, ir. J. Hiddingen de heer J. D. Leeuwman verduidelijkten de stellingen, waarin o.m. handhaving van de vrije ondernemingsgewijze produktie in de agrarische sector centraal wordt gesteld: Het inkomen van de boer moet priWIEGEL ...stemmenwinst moet leiden tot regeringsdeelname... mair uit de prijzen van de landbouwprodukten komen. Het prijsbeleid van de overheid moet de continuïteit van het bedrijf waarborgen. Het structuurbeleid moet wordfen gericht op bedrijfsaanpassing en verbetering. De prijs van de grond moet worden bepaald door vraag en aanbod. De hoogte van de pachtprijs staat op zichzelf en in relatie tot de agrarische exploitatie en de op de grond drukkende lasten.

Landschapsbeschcrmcnde maatregelen mogen geen belemmering vormen voor een doeltreffende en moderne landbouw. Voor de permanente lagc-inkomensgrocpcn is in aanvulling op markt- en prijsbeleid een tocslagregeling op het inkomen noodzakelijk. Daarbij mo§t de leeftijd van de ondernemer een rol spelen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.