+ Meer informatie

De redactie ontving

4 minuten leestijd

Vanwege de veelheid van ter bespreking ontvangen boeken zien we ons - helaas - genoodzaakt met een korte aankondiging van de volgende boeken te volstaan:

B. Kamphuis, Klare taal. De duidelijkheid van de Schrift. 56 blz. f. 14,90. Barneveld 1988. De oratie waarmee prof. Kamphuis jr. zijn ambt heeft aanvaard in januari 1988. Een waardevolle uiteenzetting over de duidelijkheid en daarin blijheid van de Schrift. Met bespreking van of verwijzing naar veel literatuur. Een heldere gereformeerde lijn.

Prof.dr. K. Runia, Waar blijft de kerk? 126 blz. f. 19,90. Kampen 1988.

Een studie over de plaats van de kerk in het leven van gelovigen en in de moderne samenleving. Veel gegevens zijn uit allerlei publikaties samengebracht. De kerk moet haar belijdenis vasthouden en tegelijk haar tijd verstaan. Het komtervooral op aan met elkaar in gesprek te blijven of te komen.

A. Peters, ds. A. Romein en ds. J.P. van Veen, Schrift en Dienst. Bijbelse woorden bij het diakonaat. 63 blz. f. 12,50. ’s-Gravenhage 1988.

Thema’s uit de relatie gemeente en diaconaat worden hier verbonden met bijbelteksten of perikopen. Dan worden er praktische opmerkingen gemaakt, die diakenen kunnen gebruiken in onderlinge gesprekken met het oog op hun werk.

DJ. van den Berg e.a., Ouderdom verplicht. Overheid en burgers in een vergrijzende samenleving. 83 blz. f. 12,50. Bameveld 1988.

Een studie over de plaats van ouderen in de samenleving. Feitelijke gegevens, bijbelse noties, wensen en adviezen voor de praktische politiek sieren deze publikatie van de Groen van Prinstererstichting, die onder het GPV valt.

Evert van der Poll/Janna Stagert, Als het water bitter is. Evangelisch denken en milieucrises. 176 blz. f. 19,95. Merweboek, Sliedrecht 1988.

Het schrijversechtpaar geeft een overzicht van de milieucrises, gaat in op de gevolgen en roept vooral reformatorische en evangelische christenen op zich kritisch te gedragen in de omgang met het milieu. Er is niet minder nodig dan een bekering.

J. Hendriks e.a., De kleine groep en de opbouw van de gemeente. 156 blz. f. 24,90. Kampen 1987. Een aantal medewerkers van de afdeling praktische theologie van de VU hebben een onderzoek ingesteld naar het functioneren van kleine groepen binnen de gemeente. De resultaten zijn positief. De kritische notities van de deelnemers worden uitgewerkt in adviezen, hoe men zulke groepen moet opzetten en in de gemeente moet integreren.

R.J. Benjamins, P.A. van der Ploeg, Gewoon gereformeerd. Een onderzoek naar geloofsoverdracht. 425 blz. f. 37,50. Uitg. Van Wijnen, Franeker 1988.

P. van der Ploeg heeft met een collega een onderzoek ingesteld in gereformeerde gezinnen in Drenthe naar geloofsoverdracht; 37 ouders en 37 kinderen zijn geinterviewd. De uitkomst was voor de particuliere synode van Drenthe, die opdracht tot het onderzoek gaf, schokkend. Met betrekking tot het geloof in God, de voorstellingen over hel en hemel en Gods bemoeienis met mens en wereld wordt er weinig door de jongeren meegenomen. Een boek dat noopt ons te bezinnen op prediking en catechese.

A. Vos e.a., Ongehoord. Uit de nalatenschap van W.E. Verdonk (1928 – 1986). 270 blz. f. 49,95. Uitg. Boekencentrum, Den Haag 1988.

Prof. Verdonk is op 57-jarige leeftijd gestorven, na o.a. hoogleraar christelijke ethiek in Amsterdam en Utrecht te zijn geweest. In deze bundel treffen we een korte biografie aan, een typering van zijn werk en dertig van zijn over het algemeen kortere publikaties, preekschetsen, boekbesprekingen en artikelen. Een boek dat een goed inzicht geeft in wat deze hoogleraar in de christelijke ethiek bewoog en uitdroeg.

H. de Graaf, In dienst van de vrede. Nadenken over verantwoordelijk handelen. 193 blz. f. 34,90. Uitg. Kok, Kampen 1987.

Prof. De Graaf is in 1976 afgetreden als hoogleraar in Utrecht. In deze bundel zijn een gesprek met hem ter gelegenheid daarvan, zijn afscheidscollege en artikelen nadien verschenen, bijeengebracht, aangevuld met een bibliografie vanaf 1976. De Graaf is uitgesproken pacifist. Dat stempelt veel van wat hij schrijft. In deze bundel geeft hij op goed verstaanbare manier zijn boodschap als oud-hoogleraar door.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.