+ Meer informatie

VERENIGINGSNIEUWS

2 minuten leestijd

NOORD-OOST-POLDER

Op 3 maart j.1. hielden de Mannenvereniging „Gideon" en de Vrouwenvereniging „Ora et Labora", beiden uitgaande van de Geref. Gemeenten in de N.O.P. hun gecombineerde jaarvergadering in de vergaderzaal der juist gereedgekomen kerk te Emmeloord.

De voorzitter, ouderling W. Murre opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 147 : 1 en 5, leest dan Psalm 132 en gaat voor in gebed.

Na een welkomstwoord tot alle aanwezige leden der gemeente geeft de voorzitter een korte schets van Psalm 132, hoe David ijverde voor de ark des Verbonds, met de ernstige raad ook zulk een ijver te tonen in het onderzoek van Gods Woord. Dan worden de gebruikelijke jaarverslagen gelezen, de penningmeester der Mannenvereniging deed dit op keurige wijze in dichtvorm.

Vervolgens geeft dhr. M. Vreugdenhil een inleiding over de bouw van Salomo's tempel, en de voorbereidingen daartoe door David, dit in verband met het gereedkomen van ons nieuwe kerkgebouw te Emmeloord. Inleider koppelt hieraan vast enkele beschouwingen over kerkdienst, in dienst der kerk en kerkgang.

Nu wordt door mevr. v. d. Dorpel een prachtig gedicht, getiteld: „De oude Visser" voorgedragen.

Mevr. v. Dijk, de presidente der Vrouwenvereniging stelt dan een aantal door de leden der Mannenvereniging opgestelde Bijbelse vragen aan de Vrouwenvereniging, welke tamelijk vlot worden beantwoord.

Na de pauze wordt een interessant en leerzaam onderwerp over de secte der Mormonen gelezen door mevr. v. d. Knijff.

Vervolgens stelt de voorz. een aantal Bijbelse vragen van Vrouwenvereeniging aan de Mannenvereniging. de

Mevr. v. Dijk leest nog een gedicht getiteld: „Daniël's open venster", waarna J. v. d. Knijff een onderwerp houdt over „de Wereldraad van Kerken." Er was jammer genoeg geen tijd meer om al deze mooie onderwerpen voldoende in bespreking te geven.

Na een kort slotwoord door de voorz. W. Murre wordt prettige vergadering beëindigd met dankgebed. deze

Aan het einde gaven zich 3 vrienden op als lid der Mannenvereniging.

GOES

Naar wij vernemen is er te Goes een J.V. opgericht, die de naam „Timotheus" draagt. Deze vereniging telt 18 leden. Wij hopen, dat ook deze vereniging t.z.t. zal toetreden tot ons Landelijk Verband. (H. H.)

KAMPEN

Als sekretaris van de Studie-Ver. der Geref. Gem. te Kampen fungeert thans: J. Jonker, W. de Zwijgerstraat 241.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.