+ Meer informatie

MACHTSPOSITIE OF IDENTITEIT

2 minuten leestijd

De Kaderwet Specifiek Welzijn dreigt het kabinet steeds meer in de problemen te brengen. De beide coalitiepartners staan hier lijnrecht tegenover elkaar. En hoewel de VVD de kleinste is van de twee, staat zij sterk, omdat ze in de Kamer rekenen kan op de steun van de linkse oppositie.

De strijdvraag is welke prioriteit men toekent aan het particulier initiatief in het welzijnswerk. En voor particulier initiatief kan men in de praktijk ook lezen: confessioneel initiatief. Dat maakt dat de VVD, die zich vanouds beijvert voor dat particulier initiatief, hier toch een afwijzende houding inneemt.

Minister Gardeniers had in deze kaderwet willen vastleggen dat het particulier initiatief de voorkeur heeft bij de uitvoering van het welzijnswerk. Bij de behandeling van het wetsontwerp Voorzieningen gezondheidszorg is dezelfde strijdvraag aan de orde.

Op dit terrein zien we duidelijk dat de oude links-rechts tegenstelling nog lang niet dood is. Ook bij de abortuskwestie trekken de niet-confessionele partijen één lijn. VVD en PvdA, die anders elkaars grootste vijanden zijn, staan op dit gebied niet ver van elkaar af. Zo ook als het gaat om de rol van de confessionele organisaties in het welzijnswerk en de gezondheidszorg.

Toen de confessionele partijen een jaar of tien geleden hun meerderheid in het parlement verloren, had dat wel degelijk ook consequenties voor de positie van de gesubsidieerde confessionele organisaties. Met name buiten de onderwijssector. Voor het onderwijs is immers de financiële gelijkstelling (met behoud van de eigen identiteit) van openbare en bijzondere scholen in de grondwet vastgelegd.

Maar ook is hier van grote betekenis dat door de voortgaande deconfessionalisering, het christelijk karakter van allerlei organisaties sterk is uitgehold. Ook al draagt de vereniging of stichting nog de naam christelijk, katholiek of protestant en is dat als onveranderlijke bepaling in de statuten opgenomen, in de praktijk is er vaak weinig of geen verschil meer met het doen en laten van een neutrale (overhelds)organisatie.

In dat geval moet men niet verwachten dat anderen veel begrip zullen opbrengen voor de wens van zo'n organisatie om haar zelfstandigheid en haar subsidie-aandeel te behouden. Veeleer zullen anderen dat interpreteren als een verkapte poging om de eigen machtspositie te behouden. De eigen identiteit is men immers al lang kwijt geraakt.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.