+ Meer informatie

Landelijke Diakenenconferentie

3 minuten leestijd

De komende landelijke diakenenconferentie, op donderdag 3 mei, belooft een bijzondere te worden om meer dan één reden. Ten eerste al de plaats van samenkomst, Apeldoorn. Een landelijke conferentie van diakenen is daar nog nimmer geweest. Begrijpelijk dat we daarom een weinig benieuwd zijn hoe onze ambtsdragers zullen reageren. Hartelijk hopen we dat de opkomst niet minder zal zijn dan bij vorige Conferenties. Apeldoorn’s diakonie doet haar best om ons zo goed mogelijk te ontvangen.

Voorts is het programma dit jaar ook iets bijzonders! Twee sprekers die niet tot onze kerken behoren zullen ons ditmaal voorlichting geven. Ons comité bedoelt n.l. met deze conferentie, onze ambtsdragers, en zeer speciaal onze diakenen, een inzicht te geven omtrent het werk van de G.S.A., de — interkerkelijke — stichting voor Gereformeerd Sociale Arbeid. Wij hebben als kerken met deze stichting (middels ons deputaatschap voor Algemene Diakonale en Sociale aangelegenheden) zeer nauwe contacten. Contacten die wellicht zullen uitgroeien tot een algehele samenwerking! De komende Generale Synode zal hierover hebben te beslissen. En opdat ook onze ambtsdragers zullen weten waar het dan over gaat is deze conferentie hoofdzakelijk aan het werk van deze stichting gewijd. Prof. Dr. R. v. Dijk (Voorzitter van de G.S.A.) zal tot ons spreken over doelstelling en werkwijze van deze stichting.

Daar alles wat tot het werk van deze stichting behoort zeer nauw verband houdt met het kerkelijk maatschappelijk werk, is aan de secretaris van de stichting, de heer J. de Boer verzocht te spreken over het onderwerp: „Diakonie — Maatschappelijk Werk”. Hoe belangrijk juist zulk een onderwerp vandaag is behoeft op deze plaats nu niet nader toegelicht.

Het doet ons voorts genoegen dat ds. J. H. Velema bereid gevonden is het slotwoord van deze Conferentie te spreken.

Al met al een bijzonder boeiend programma! Meer dan ooit zal het z’n nut hebben als ook nu juist vele predikanten en ouderlingen aanwezig zullen zijn. Zij zijn het die straks ter G.S. hebben te beslissen over de vorm van samenwerking met deze stichting. Wij dachten dan ook met name de a.s. G.S. leden te dienen met deze oriëntatie.

Verder zullen hartelijk welkom zijn alle Chr. Geref. bestuursleden van stichtingen of verenigingen voor maatschappelijk werk en/of gezinsverzorging. De ons bekende adressen zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen!

Graag zouden we zien dat U die dit leest, in Uw plaatselijke kerk de hier bedoelde personen zoudt willen attenderen op deze conferentie. Laten allen die ook in onze kerk mede-verantwoordelijkheden hebben te dragen met betrekking tot diakonale en sociale aangelegenheden, indien enigszins mogelijk deze unieke gelegenheid niet voorbij laten gaan.

Tot 3 mei D.V.? We beginnen om half elf. Plaats van samenkomst: de Barnabaskerk aan de Canadalaan!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.