+ Meer informatie

Plannen Reimerswaal tot 1986 vastgesteld

Uitwerking afhankelijk van rijk

2 minuten leestijd

KRUININGEN — Evenals voorgaande jaren heeft het ^sfdett^^v!^^'de" ^ond^emwtr dagelijks bestuur van de gemeente Reimersvfaal een lijst op- rechtbank Amhem. Beiden zijn daar

gesteld, waarop de investeringsplannen voor de jaren 1981

chr. de
TROÏTERDAM

tot en met 1985 vermeld staan. Het opnemen van een werk in savomin Lohman is benoemd tot

een bepaald jaar betekent echter nog niet dat het dan ook werkelijk in dat jaar kan worden gerealiseerd.

Velerlei factoren kunnen een rol spe- voor vrachtauto's aan te leggen, omdat len, waardoor het uitvoeren van een er nog steeds geen geschikte plaats bewerk naar een later tijdstfp wordt ver- schikbaar is in Krabbendijke.' Over de schoven. Bij het opstellen van de investeringslijst is het college van b en w uitgegaan van een ongewijzigd overheidsbeleid. „Maar", zo wordt opgemerkt, „wanneer de rijksoverheid besluit tot lagere uitkeringen zullen wij niet nalaten te zoeken naar beleidsalternatieven die tot uitgavenvermindering kunnen leiden". Uit de lijst blijkt onder meer dat er gewerkt wordt aan een plan tot uitbreiding van de mogelijkheid tot vestiging van bedrijven langs de Zuidweg te Krabbendijke. Ook wordt eraan gedacht om hier een parkeerterrein Noordweg wordt opgemerkt, dat ver^ betering hiervan noodzakelijk is, maar dat de uitvoering in verband met krappe geldmiddelen opgeschoven moet worden van 1984 naar 1986. Ten aanzien van de kern Oostdijk wordt opgemerkt, dat er rekening wordt gehouden met de vervanging van het huidige verenigingsgebouw „Apeldoorn" in 1983 of zoveel eerder als mogelijk is. De bouwkosten hiervan worden geraamd op een half miljoen gulden.

Reconstructie

In Yerseke zal de reconstructie van de Molenpolderweg vanaf de Havendijk tot aan het einde van de woonbebouwing pas binnendijks bedrijfsterrein gereed komt. Verwacht wordt-, dat dit pas over vijf è zes jaar het geval zal -zijn. De werkzaamheden zijn in verband hiermee opgeschoven tot 1985. Voorlopig zal alleen worden volstaan met het treffen van de nodige parkeervoorzieninrechter bij de Arrqndissementsrechtbank in Rotterdam. Hij is nu advocaat en procureur in Rotterdam en rechterplaatsvervanger bij de rechtbank in de Maasstad.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.