+ Meer informatie

KERKNIEUWS

2 minuten leestijd

Prof. J. J. VAN DER SCHUIT

In andere bladen is op allerlei wijze reeds aandacht geschonken aan het heengaan en de begrafenis van Prof. Van der Schuit, die vele jaren een belangrijke plaats in ons kerkelijk leven heeft ingenomen. Hij was de laatste van een aantal hoogleraren — De Bruin, Van der Heiden, Van der M eiden en anderen — die vele jaren samen en/of na elkaar aan de toen nog theologische school hebben gearbeid en aan de oudere predikanten onderwijs hebben gegeven en die gezocht hebben de school en de kerken te dienen en te bewaren bij de waarheid van Gods Woord. Prof. Van der Schuit nam een eigen plaats in, ook als prediker. Meer dan eens hoorden we van bijzondere geestelijke zegen, die de Heere op zijn prediking gaf. Met uitzondering van Ds. Kok hebben alle predikanten-redaktieleden van dit blad korter of langer tijd het onderwijs van Prof. Van der Schuit gevolgd. Zij bewaren daaraan een dankbare herinnering. Bij de begrafenis op 14 juni jl. waren zij bijna allen tegenwoordig. De overledene had zelf de begrafenis geregeld. Deze had een zeer eenvoudig karakter. Zo had de overledene het gewild. Dat is sprekend. Het gaat niet om de mens en niet om wat een mens gedaan heeft, maar om wat de Heere doet in en door een zondig mensenkind. Dat is alles vrije gunst. Op het graf werd in overeenstemming daarmee gezongen: ’k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen, Ps. 89:1.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.