+ Meer informatie

Rotterdam gaat probleem Rijksgenoten aanpakken

B en Wstelden ^^werkplan^^ op

2 minuten leestijd

ROTTERDAM — Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben een „werkplan" opgesteld, waarmee zij de problematiek van de Surinaamse en Antilliaanse inwoners willen aanpakken. Het „werkplan", bestaande uit een nota aan de gemeenteraad, is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende welzijnsorganisaties voor rijksgenoten. Het plan geldt voor 1975 en is voornamelijk afgestemd op het bieden van concrete oplossingen in noodsituaties. Het initiatief van b en w zou in aanmerking kunnen komen voor subsidiëring door het rijk. ONDERWIJS: organiseren van cursussen of gespreksgroepen voor volwassen rijksgenoten. Financieel steunen van jongere rijksgenoten, in het bijzonder de zelfstandig studerenden. Inzetten van speciaal bijgeschoolde leerkrachten in opvangprograrama's voor kleuters tot en met volwassenen.

In Rotterdam wonen nu 12.000 Surinamers en AntiUianen, dat is circa 2 procent van de totale bevolking. Daarnaast is in Rotterdam een relatief groot aantal buitenlandse werknemers gevestigd. Beide groepen hebben gemeen, dat zij behoefte hebben aan voorzieningen betreffende huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, hulpverlening enzovoorts. B en w geloven dat de opnemingscapaciteit van Rotterdam in deze opzichten al aanmerkelijk is overschreden. De ernst v.an de moeilijkheden krijgt volgens b en w nog meer reliëf, doordat ongeveer tweederde van de nu aanwezige rijksgenoten jongeren zijn, onder wie vele alleenstaanden. Het beleid van de regering wat betreft de toenemende stroom van migranten vindt het college onvoldoende.

WERKPLAIS

Het „werkplan" van Rotterdam richt zich op die groep van rijksgenoten, die „volgens de gangbare norriien van onze samenleving tot de meest kansarmen gerekend moeten worden". Het gaat b en w allereerst om het scheppen van gelijke kansen en het wegwerken van de achterstand. Het plan behelst daarom het treffen van een aantal specifieke voorzieningen, waarbij bewust alle ruimte is gelaten aan de Surinamers en Antillianen om zelf mee richting te geven aan de verdere ontwikkelingen en uitvoering.

Die voorzieningen liggen op het terrein van de voorlichting, de huisvesting, de arbeidssituatie, het onderwijs en het sociaal en het sociaalcultureel werk. In het oog springende punten uit het plan zijn: en 130 AntiUianen werkloos): rijksgenoten dan pas inschrijven bij het gewestelijk arbeidsbureau wanneer zij geschoold of wanneer er voor hen bemiddeld kan worden. Het uitbouwen van een test- en trainingscentrum voor technische beroepen tot een algemeen project in het kader van de tewerkstelling van Surinamers en AntiUianen. Geven van voorlichting over rijksgenoten aan werkgevers.

Sociaal en sociaal-cultureel werk: het sociale werk zal in principe door de eigen welzijnsinstellingen van de rijksgenoten moeten worden gedaan. Inzetten van vertrouwensfigure om het wantrouwen van rijksgenoten tegenover het maatschappelijk werk weg te nemen. Het sociaal-culturele werk moet gericht zijn op de emancipatie van de rijksgenoten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.